Hledat

Rozdělení tříd

Děti mají ve třídách dostatečný prostor pro přirozený pohyb, nabídku podnětných hraček a pomůcek, vytvořené  příjemné  a útulné prostředí.

I.třída   „U Ferdy  mravence“  počet 12, děti 4-7leté

 

 

 

 

Je pro nás důležité, abychom dny v MŠ prožili příjemně, zažili radost z objevování a z úspěchu. Jsme třída logopedická, zaměřujeme se na správnou výslovnost  hlásek a na rozvoj komunikace.
Ve třídě pracuje p. uč. Alena Albrechtová a paní asistentka pedagoga Markéta Urbanová.

 


II.třída  „U Kočiček“  počet dětí 13, děti  4-7leté

Kluci a holky kočičí společně poznávají to, co ještě neznají. Třída je zaměřena na logopedickou péči. Podporujeme komunikaci.
Ve třídě pracuje Bc. Eva Odvárková a Bc. Veronika Zemanová.

 


III. třída  U Medvídků“ počet dětí 25, děti 3-5leté

 

 

 

 

Děti se učí a seznamují s novým světem ostatních dětí a vnímají první společenské události. Přicházejí poprvé do společnosti z rodiny. ve třídě pracují paní učitelka Taťána Fojtíková a Jana Juhová.

 


IV. třída  „U Žabiček“  počet dětí 23, děti 4-5leté

 

 

 

 

Jsme malí a hraví. Jsme také hodně zvědaví a všechno nás zajímá. Naší snahou je vytvořit dětem co nejméně stresující  a zatěžující prostředí, postupně je odpoutávat od rodičů a získávat potřebné sebeobslužné  dovednosti.
Ve třídě pracuje p. uč. Jaroslava Jandová.

 


V. třída  „ U Berušek“ počet dětí 23, děti 5 - 7leté

 

 

 

 

Učíme se spolu hrát, pomáhat si, domlouvat se a společně pracovat . Ve třídě pracuje p. uč. Jiřina Cinková a Alena Antošová.

 

 


VI. třída  „U Myšek“ počet dětí 23, děti 3-4leté

 

 

 

 

Děti si dokážou společně s učitelkami vytvořit vstřícné a pohodové prostředí, ve kterém se cítí spokojeně a ještě se naučí spousty nových poznatků. Těší se do školy.
Ve třídě pracuje p. uč. Miroslava Romová a p.uč. Marie Oudová.

 

 


VII. třída  „U Veverek“ počet dětí 22, děti 3-6leté

 

 

 

 

Vedeme děti k samostatnosti v chování i v jednání se svými vrstevníky i s dospělými. Upevňujeme získané zkušenosti a dovednosti, obohacujeme vědomosti o nové poznatky, které uplatní při vstupu do 1. třídy.
Ve třídě pracuje p. uč. Petra Soukupová a p. řed. Hana Tobrmanová

Aktualizováno (Čtvrtek, 26 Říjen 2017 08:31)