Hledat

Máme rádi Českou zem

O tom jak se ve třídě u Veverek slavilo výročí 100 let naší republiky si můžete přečíst v dalším článku.

,,MÁME RÁDI ČESKOU ZEM“

V měsíci říjnu Veverky uskutečnily pěší výlet k Voleskému rybníku, kde obdivovaly krásy podzimní přírody. Cestou zpět se vracely přes Mariánský Týnec podél Kralovického potoka. Bez povšimnutí nezůstaly přírodopisné naučné tabule ani Radimova lípa, u které je umístěn státní znak ČR. Tímto státním symbolem jsme se přenesli do dalšího projektu pod názvem ,,MÁME RÁDI ČESKOU ZEM.“ Prožitkovým učením jsme oslavovali sté výročí vzniku ČSR. Navštívili jsme městskou knihovnu, kde nám paní Pohanková velmi poutavou besedou přiblížila život v naší zemi před sto lety. Přečetla nám úryvek z knihy J. Čapka Povídání o pejskovi a kočičce a na závěr jsme si všichni zazpívali státní hymnu  Kde domov můj. Byl to opravdu přínosný zážitek. Další cesta oslav naší republiky vedla Veverky do Mariánské Týnice, kde měly možnost zhlédnout připravenou výstavu CÍSAŘ PÁN NEBO PRESIDENT.  Přednáška paní Fryčkové rozšířila dětem obzory o další nové vědomosti z naší historie.