Novinky

Za mateřskou školou hořelo

Ve středu 27. května dopoledne se děti staly svědky zásahu hasičů a policistů při požáru dřevěné budky. V soukromé zahrádce za plotem naší školky vznikl nehlídaný otevřený oheň, který jsme

Zobrazit více

INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ KRALOVICE

Provoz mateřské školy se bude řídit standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zobrazit více

Zápis do MŠ Kralovice

Dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva před nebezpečným onemocněním COVID – 19, bude letos zápis do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí

Zobrazit více

POKYN K VYDÁNÍ POTVRZENÉHO TISKOPISU

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření Mateřské školy Kralovice.  Zákonný zástupce dítěte zašle žádost na e-mail: ms_kralovice@volny.cz.  Ve čtvrtek 19.03.2020 budou potvrzené žádosti

Zobrazit více