DOPORUČENÍ ZŘIZOVATELE

Doporučujeme rodičům / zákonným zástupcům / dětí, kteří jsou umístěny v Mateřské škole Kralovice, aby zvážili nutnost docházky svých dětí do MŠ ve dnech vyhlášeného nouzového stavu.

Vláda ČR zatím ponechala mateřské školy otevřené a zřizovatel zatím rovněž ponechal MŠ Kralovice / i po konzultaci s dětským lékařem a na doporučení krajského epidemiologa / v provozu. Nicméně vyzýváme rodiče, kteří mají možnost zajistit si hlídání dětí v těchto dnech, aby tak učinili a děti do MŠ neposílali. Zároveň žádáme, aby děti docházely do MŠ jen v případě, že jsou zcela zdravé.

Děkujeme za pochopení

Karel Popel, starosta města