POKYN K VYDÁNÍ POTVRZENÉHO TISKOPISU

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření Mateřské školy Kralovice. 

Zákonný zástupce dítěte zašle žádost na e-mail: ms_kralovice@volny.cz

Ve čtvrtek 19.03.2020 budou potvrzené žádosti zaslány zpět na Vaše e-maily. 

Zákonný zástupce si potvrzenou žádost vytiskne, dovyplní, podepíše, vyfotí (naskenuje) a zašle ji na e-mail svému zaměstnavateli. 

Hana Tobrmanová

Ředitelka MŠ Kralovice