Hledat

Úhrada za stravování

Dítě má nárok odebrat denně dopolední svačinu, oběd a odpolední přesnídávku, pokud navštěvuje třídu s celodenním provozem.

  • Dopolední svačina - 8,- Kč + 2,- Kč pití
  • Oběd - 20,- Kč
  • Odpolední přesnídávka - 8,- Kč + 2,- Kč pití
  • Celkem - 40,- Kč

Pokud dítě onemocní či z jiného nepředvídaného důvodu není přítomno ve škole, může si jídlo vyzvednout jen v první den absence. Jídlo na další dny v době absence musí zákonný zástupce dítěte odhlásit.

Stravné je hrazeno formou inkasa z účtu vždy k 20. v měsíci. Částka je rozdílem mezi jistinou Kč  1 500,- a stravným a školným za dané období./2 měsíce/. Zákonný zástupce musí zajistit  dostatek finančních prostředků na svém účtě.

Další podrobnosti viz  „Provozní řád školní jídelny Mš Kralovice“

Aktualizováno (Úterý, 07 Listopad 2017 18:58)