Náhradní program v mateřské škole

V úterý 8. 10. byl ohlášen výpadek elektrického proudu do MŠ, proto došlo ke změně běžného celodenního režimu.
Městské kulturní středisko připravilo filmovou pohádku „Včelka Mája“, kterou děti shlédly v kině ve dvou skupinách. Dále již každá třída měla připravený svůj náhradní program – návštěva Mariánské Týnice, prohlídka domácího zvířectva u pana Brůhy, turistické výlety po okolí.
Děti ze třídy „U Veverek“ došly na fotbalové hřiště, kde si díky spolupráci s kralovickými fotbalisty mohly opéci buřty. Po dobrém obědě byla procházka podzimní přírodou, i přes deštivé počasí, velkým zážitkem.