Hledat

Zápis dětí

Zápis dětí pro školní rok 2019/2020 proběhne dne 14.5.2019, bližší informace nalezte později zde a nebo na letáčku v mateřské škole.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ KRALOVICE

Do mateřské školy se přijímají děti podle §34, odst.1 zákona 561/2004Sb. ve věku 3 – 6 let.
Při přijímacím řízení je nutno dodržet podmínky ustanovení § 50, zákona č.258/2000Sb., o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů ( pravidelné očkování ).

POŘADÍ KRITÉRIÍ PŘIJETÍ

  • Děti  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  • Děti, které mají  trvalý pobyt v Kralovicích a spádových obcích.
  • Děti, které dovrší třech let v tomto kalendářním roce


Zápis do MŠ Kralovice na nový školní rok proběhne druhý týden v květnu – přesný datum zveřejní
ředitelka ( po dohodě lze i jiný den , nejdéle do konce června v době od 10.30 hod. – 12.30 hod. ).

O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka školy v rámci správního řízení.