Aktuality

NÁVŠTĚVA KOSTELA

V pátek 22.12. děti z mateřské školy navštívily kralovický kostel sv. Petra a Pavla, kde si uvnitř prohlédly jesličky, vyslechly betlémský příběh o Ježíškovi a společně si zazpívaly vánoční koledy s varhanním doprovodem.
Nahlédnutí do kostelních prostorů v předvánočním čase se stalo pro mateřáčky již každoroční tradicí.

Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce.

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

V neděli 3. 12. odpoledne mateřáčci z tanečního a pěveckého kroužku zahájili na kralovickém náměstí městský adventní program. Všem přítomným předvedli svá vánoční vystoupení, s kterými naladili sváteční atmosféru blížících se Vánoc.

Děti z Kralovánku zatančily dvě skladby pod názvem ,,Vánoční čas“ a Kralovická koťata zazpívala soubor písní s názvem ,,Zimní nálada.“

S tímto programem se děti představily veřejnosti i v sobotu 9. 12. v Mariánské Týnici na akci Advent v muzeu s tematickou výstavou Tradiční české Vánoce, kam byly srdečně pozvány a za svůj ,,um“ následně odměněny velkým potleskem. 

 Ve středu 13.12. pokračovali malí tanečníci z Kralovánku s adventním vystoupením v DSP Kralovice, kde rozdávali radost klientům i zaměstnancům v podobě připraveného pásma básní, písní a tanečků. S vánočním přáním a vzájemným předáním vyrobených dárečků se podtrhl krásný čas plný lidskosti, obdarování a kouzel, na který čekají nejen děti, ale každý z nás. 

KRÁSNÉ VÁNOCE

 

BUBNOVÁNÍ S LEKTOREM

V úterý 30. 10. si všechny děti v mateřské škole vyzkoušely bubnovat na africké bubny Djembe. Pod vedením lektora se seznámily s možnými rytmy, s pohybovým vyjádřením rytmické hudby, s tempem a sílou zvuku. Soutěživou formou si ověřovaly svoji včasnou reakci na změnu. Zábava byla veliká – poslouchalo se, muzicírovalo a tančilo. Radostné uvolnění dětí vedlo k jejich spokojenosti a k posílení jejich hudebního cítění.

Program byl hrazen mateřskou školou z OP JAK (Operační program J. A. Komenský).

  

PŘEDNÁŠKA HASIČŮ A POLICISTŮ

V pátek 20. října se nejstarší děti zúčastnily plánované přednášky s praktickou ukázkou činností místních hasičů a policistů, kteří je přivítali ve svých uniformách v kralovické hasičské zbrojnici. Seznámili je se svou prací, technickým vybavením a zásahovými auty. Poučili děti o možném nebezpečí, jak mu předcházet a jak chránit své zdraví. Hravou formou si děti ověřily svoji zdatnost při hašení požáru, vyzkoušely si zásahový oděv, prozkoumaly technické vybavení vozů a obohatily své vědomosti o nové poznatky. Domů si odnášely nejen darované omalovánky, ale i svá rozhodnutí ve své budoucí profesi. 

Zajímavé a velmi přínosné dopoledne děti ztvárnily zpětnou vazbou ve svých výtvarných pracích, z kterých vyzařoval velký prožitek. 

  

Uspávání broučků na zahradě MŠ

V posledním říjnovém dni jsme si prožili na školní zahradě s našimi nejmladšími dětmi ze třídy U Medvídků a U Žabiček i s jejich rodiči podzimní zábavné odpoledne. Na tematicky připravených stanovištích si děti hravou formou s pomocí svých rodičů ověřovaly své pohybové dovednosti, soustředěnost a odvahu. Šikovnost svých dětských prstíků si vyzkoušely při výrobě broučků z přírodnin, které pak společně uložili k zimnímu spánku do shrabané hromady listí. Přednes básně s rozloučením posloužil jako ukolébavka, aby broučci našli krásné sny k přečkání chladných dnů v zimním období.

Po hravých aktivitách se všichni shromáždili u velkého ohniště k opékání buřtů a k chutnému hodování sladké odměny. Setkání rodičů s dětmi a s jejich učitelkami bylo provázeno dobrou náladou a radostí ze společného prožitku.

Tak tedy, broučkové, dobrou noc a na jaro těšíme se moc.