Aktuality

Pondělí 5.12. – Byl u nás Mikuláš s čertem a andělem 

 

Neděle 4.12. – OSLAVY DRUHÉ ADVENTNÍ NEDĚLE 

Děti z mateřské školy vystoupily v neděli odpoledne na kralovickém náměstí se svým programem na adventních oslavách pořádaných městem. Nejdříve se představily děti z hudebně-pohybového kroužku ,,Kralovánek“, které svým tancem – ,,Čertí diskotéka“ předvedly, co dělají čerti v pekle a jak dovedou řádit. 

Čerty vystřídal vánoční čas, který vykouzlily svým zpěvem děti z pěveckého kroužku ,,Kralovická koťata“ s hudebním doprovodem svých učitelek. A jak už to o Vánocích bývá, nechyběl ani společný zpěv koled dětí a všech přítomných, který se rozléhal nad celým náměstím a nesl s sebou poselství blížících se nejkrásnějších svátků v roce. 

Závěrečné přání dětí ukončilo kralovické oslavy druhé adventní neděle a nyní pomalu všichni čekáme, až se Vánoc dočkáme.

 

Úterý 11.10. – Bubnování s lektorem 

Dnes v mateřské škole proběhlo bubnování s lektorem. Děti si pomocí hravých technik vštípily základy rytmů, učily se základy hraní na africký buben Djembe, dozvěděly se něco o historii těchto bubnů a během celé lekce se učily jak samostatnou hru, tak zvládaly sjednotit rytmus se skupinou. 

Po celou dobu bubnovaly, tancovaly, prostě si to užívaly.