Aktuality

SLAVILI JSME DEN DĚTÍ 

Na zahradě naší školy odstartovala sportovní zábava oslavujících dětí v podobě netradičních disciplín, při kterých si děti ověřovaly svoji pohybovou zdatnost, obratnost a zdravou soutěživost.

Radostné zápolení a veselí bylo slyšet z každého koutu zahrady a pro všechny přítomné se stalo krásným společným zážitkem.

Odměnou této slavnosti pro nás dospělé byly spokojené děti, které si dárkem domů odnášely zaslouženou sladkost s diplomem jako upomínku na dětský den. 

PIRÁTI Z KRALOVÁNKU

Děti z hudebně – pohybového kroužku Kralovánek si letos připravily taneční vystoupení na téma pirátů, ve kterém pohybově vyjadřují dobrodružnou výpravu za pokladem. S pirátským tancem se zúčastnily přehlídky pódiových vystoupení mateřských škol – Kralovická mateřinka 2023 v Lidovém domě v Kralovicích, kde předvedly s ostatními dětmi z jiných škol taneční souhru a radost z pohybu.

Dalším vystoupením malí piráti obohatili program na Májovém dni uměleckých řemesel a divadla v Mariánské Týnici a pro radost všem zatančili, ale i zazpívali seniorům a zaměstnancům v DSP Kralovice. 

Ke konci června děti čeká poslední veřejné předtančení na Kralovické pouti, kde piráti ukončí svoji lodní plavbu.

Děkujeme dětem za taneční úspěchy a jejich rodičům za velmi skvělou spolupráci.

Slavnostní vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 

Poděkování a velká gratulace patří dětem – Antonínu Liškovi, Kevinu Pavlíkovi, Emě Procházkové, Alexandře Vlčkové a Nině Ježkové za vzornou reprezentaci naší školy v umístění ve výtvarné soutěži pořádané Okresním sdružením hasičů Plzeň – sever. Na slavnostní vyhodnocení je doprovodili rodiče, kteří sdíleli jejich úspěch.

 

HUDBA V NAŠÍ ŠKOLE 

Ve čtvrtek 4. května navštívil mateřskou školu pan učitel ze Základní umělecké školy Kralovice, aby děti seznámil s hrou na housle. Krátkým slovním popisem a ukázkou různých velikostí houslí rozšířil dětem obzor o hudebním nástroji. Poslechovými skladbami, které zahrál, umožnil dětem srovnání v znějících tónech. Největším zážitkem však byla společná hra na housle dětí s panem učitelem, při které nechyběl zpěv písní ostatních dětí.

Byla to pro děti nová zkušenost s krásným hudebním zážitkem.

 

ČARODĚJNÝ SVÁTEK 

Poslední dubnové dny patří tradiční oslavě vítání jara v podobě sletu čarodějných bytostí a stavění májky. Na školní zahradě se kouzlilo, létalo na koštěti, zpívalo a tančilo s doprovodem hudebních nástrojů. Při velkém veselí byla postavena nazdobená májka, která nese symboly sedmi tříd naší školy. Radostná zábava pokračovala na stanovištích, kde si děti prověřovaly čarodějné znalosti a dovednosti, které byly po zásluhách odměněny.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnou spolupráci při přípravě čarodějných kostýmů pro děti a osloveným tatínkům za pomocnou ruku při stavění májky.

ÚČAST NA LITERÁRNÍ
A VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
Požární ochrana očima dětí a mládeže

Mateřská škole se zúčastnila literární a výtvarné soutěže, kterou pořádalo okresní sdružení hasičů Plzeň-sever. Postup do dalšího kola a pozvánku na slavnostní vyhodnocení soutěže, které se bude konat 25. května v obci Nevřeň, získalo pět dětí z naší školy: Ježková Nina, Vlčková Alexandra, Pavlík Kevin, Procházková Ema a Liška Antonín. 

SPORTUJEME S JIRKOU 

Pohybové aktivity pro předškoláky pod vedením trenéra basketbalového klubu DBak Jiřím Buňkou v tělocvičně Základní školy Kralovice jsou pro děti novým zážitkem. Mají zde možnost prověřit a dále rozvíjet své pohybové dovednosti, hravou formou zdokonalovat svoji obratnost a postupně se seznamovat se sportovním zápolením. Otevření této spolupráce je pro nás všechny velkým a radostným přínosem.

NÁVŠTĚVA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Před zápisem do Základní školy v Kralovicích měli předškoláci možnost nahlédnout do školního prostředí a seznámit se s prostory celého areálu školy motivovanou prohlídkou, která byla ukončena pestrým kulturním programem žáků pod vedením svých pedagogů.

KARNEVAL S „POPLETENÝM KRÁLEM“

V masopustním období jsme si užili karnevalové taškaření v lidovém domě s „Popleteným králem.“

PŘEDŠKOLÁCI V POHYBU 

Ve čtvrtek 9.2.2023 nejstarší děti z Mateřské školy Kralovice navštívily volnočasové centrum Area-D v Plzni, aby si zdokonalily své pohybové dovednosti a zažily spoustu zábavy. Při vstupu do obrovské herní haly se všem dětem rozzářily oči nadšením z velkého výběru průlezek, skluzavek, dětského koutku s míčovým bazénkem, trampolín a jiných lákavých atrakcí. V průběhu zdolávání celého zábavného světa si ověřovaly svoji zdatnost, odvahu a prožívaly sdílenou radost se svými kamarády. Po rozehřátí pohybového aparátu dětí a svačinovém odpočinku následovalo sportování v další části haly na obrovském multifunkčním hřišti, kde nás přivítala trenérka s instruktory basketbalového klubu DBaK. Pod jejich vedením si děti hravou formou vyzkoušely své manipulační dovednosti s míči a pohybovou obratnost při zdolávání připravené překážkové dráhy. Vhodnou motivací a sportovním povzbuzením podpořily v dětech zájem o sport a tím i o zdravý životní styl. Z dětí vyzařovala spokojenost a zápal pro hru v pohybu. 

Sportovně zábavné dopoledne v „Déčku“ splnilo svůj účel cesty. Všichni jsme byli uchváceni pestrým programem pro sportovní vyžití dětí, díky kterému se nám otevřela návazná spolupráce s basketbalovým klubem DBaK. Vedení klubu nabídlo naší mateřské škole pořádání sportovních aktivit pro děti pod vedením trenérů v tělocvičně a na hřišti Základní školy Kralovice. Pro rozvoj pohybových dovedností s míči nám klub DBaK daroval basketbalové míče pro děti, za které, touto cestou, děkujeme a těšíme se na novou spolupráci.

Pondělí 5.12. – Byl u nás Mikuláš s čertem a andělem 

 

Neděle 4.12. – OSLAVY DRUHÉ ADVENTNÍ NEDĚLE 

Děti z mateřské školy vystoupily v neděli odpoledne na kralovickém náměstí se svým programem na adventních oslavách pořádaných městem. Nejdříve se představily děti z hudebně-pohybového kroužku ,,Kralovánek“, které svým tancem – ,,Čertí diskotéka“ předvedly, co dělají čerti v pekle a jak dovedou řádit. 

Čerty vystřídal vánoční čas, který vykouzlily svým zpěvem děti z pěveckého kroužku ,,Kralovická koťata“ s hudebním doprovodem svých učitelek. A jak už to o Vánocích bývá, nechyběl ani společný zpěv koled dětí a všech přítomných, který se rozléhal nad celým náměstím a nesl s sebou poselství blížících se nejkrásnějších svátků v roce. 

Závěrečné přání dětí ukončilo kralovické oslavy druhé adventní neděle a nyní pomalu všichni čekáme, až se Vánoc dočkáme.

 

Úterý 11.10. – Bubnování s lektorem 

Dnes v mateřské škole proběhlo bubnování s lektorem. Děti si pomocí hravých technik vštípily základy rytmů, učily se základy hraní na africký buben Djembe, dozvěděly se něco o historii těchto bubnů a během celé lekce se učily jak samostatnou hru, tak zvládaly sjednotit rytmus se skupinou. 

Po celou dobu bubnovaly, tancovaly, prostě si to užívaly.