Úplata za vzdělání

Celodenní pobyt v mateřské škole činí 300,- Kč za měsíc. Podrobnosti ve směrnici školné (viz níže).

V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávání poskytuje bezúplatně. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Kralovice platná od 01.09.2024

Rada města Kralovice na svém jedenáctém zasedání v roce 2024, konaném dne 5. června 2024, schválila v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kralovice ve výši 450 Kč/měsíc.

 

Osvobození od úplaty (školné)

Nově s účinností od 01.09.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 01.09.2024, pokud zákonný zástupce dítěte prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě.

Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce: Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě.“

Směrnice školné _ke stažení