U Ferdy mravence

U Ferdy  mravence

Věk: 4 – 7 let
Učitelky:  Alena Antošová
                 Ludmila Klaubová

 

Umístění třídy:  první pavilon vlevo
Ať jsi, kdo jsi, pojď si hrát,
U Ferdů tě má každý rád.
Malý nebo velký, holka nebo kluk,
tady je to fuk.
V naší škole, školičce,
máme se jak v písničce.
 
Ve třídě „U Ferdů“ se snažíme vytvářet pohodovou atmosféru, ve které budeme společně prožívat krásné a zdravé kamarádské vztahy. A zároveň rozvíjet tvořivost, představivost, pohyb, dovednosti a znalosti a to vše formou prožitkového učení. 
Celý květen jsme strávili ve společnosti praktikantky Martiny ze SPgŠ Beroun, která si zde plnila svou povinnou praxi. Pro děti měla vždy připravené pestré úkoly a hry tak, aby korespondovaly s daným tématem: Rodina a já, Profese a řemesla, MDD. Připravila i úkoly na stopovačku s malým pokladem, bohužel nám nepřálo počasí a tak úkoly určitě využijeme jindy… Proběhlo i poslední cvičení v tělocvičně ZŠ s Jirkou Buňkou a na konci měsíce jsme zavítali do kralovické knihovny, abychom zde pozorovali práci paní knihovnice a vše si řádně prohlédli a prozkoumali.

 

Začátek dubna se nesl v duchu oslav svátků jara – Velikonoc, ale také blížícího se zápisu do 1. třídy základní školy. Školu jsme s dětmi navštívili a řádně ze všech stran prozkoumali. Teď už se není čeho bát… Vlastně bát se trochu budeme, protože se přiblížil čarodějný svátek a s ním spojená zahradní slavnost – zdobení a stavění májky, společné čarování a zpívání a v neposlední řadě plnění čarodějných úkolů.

 

Hravými činnostmi na bacily a vitamíny jsme se lépe vpravili do tématu o našem zdraví, ale také nemocech, které nás v zimním období sužují. Při pohybu nás doprovázela velmi chytlavá melodie a text písně Vitamíny (Karol a Kvído). Počítali jsme vitamíny, třídili bacily dle barev a velikosti a v neposlední řadě jsme si vyzkoušeli jaké to je, když je někdo nemocný a druhý mu chce pomoci – hráli jsme si na lékaře a pacienty. Hravou formou jsme si mohli tuto profesi osahat a dozvědět se tak i mnoho nových a zajímavých informací o našem těle, jakým způsobem funguje a z jakých částí se skládá.

Také jsme si pohráli s našimi smysly – podrobně jsme zkoumali SLUCH (tichá pošta, odezírání ze rtů…), HMAT (osahávání a poznávání různých předmětů dle tvaru a materiálu), ZRAK (z různých vzdáleností jsme určovali barvu a velikost geometrických tvarů), ČICH a CHUŤ (rozeznávání potravin dle čichu a následně podle chuti), určování, co je sladké x slané, kyselé x hořké
Putování kapky vody

S dětmi jsme oslavili Světový den vody, který každoročně připadá na 22. března. Sestavili jsme si koloběh vody a názorně jsme si tak vysvětlili, jak to v přírodě s vodou chodí a kde všude je voda potřebná a kde se ukrývá. Jaká skupenství vody rozlišujeme a dělali jsme s vodou různé pokusy (led, pára, zabarvování, rozpouštění). Celý týden jsme také chodili oblečení do modré barvy.

 

Masopust držíme, nic se nevadíme…

Měsíc únor byl u Ferdů ve znamení masopustního a karnevalového veselí. Společně jsme také oslavili narozeniny Kubíka, navštívili jsme výstavu drobného zvířectva v chovatelském domě. V tělocvičně ZŠ jsme zdolávali různé překážky a tím se učili překonávat svůj vlastní strach. S některým tělocvičným náčiním se děti setkaly poprvé (kruhy, kladina, hrazda). Únor jsme zakončili karnevalovou veselicí – tančilo se, zpívalo, hrály se různé hry a na závěr si každý vylosoval malý dárek v tombole.

 

Už je tu zas předvánoční čas…
Na nejkrásnější období v roce – Vánoce – jsou už přípravy u Ferdů v plném proudu.

Krásně nazdobený stromeček čeká na dárečky, které si děti rozbalí. Čekání na Ježíška si krátíme pečením cukroví, vyprávěním o lidových tradicích…

Ale abychom jen neseděli, musíme ještě vyběhnout ven na sníh a trochu si zadovádět, postavit sněhuláky a naposledy si v tomto roce zacvičit s Jirkou Buňkou v tělocvičně ZŠ.

 

V měsíci říjnu nás ještě docela hodně polechtaly sluneční paprsky a tak jsme spoustu času trávili venku. Užívali jsme si her na školní zahradě, vyráželi jsme na delší vycházky směrem k Volesku nebo ke koupališti na loď. Protože už jsme velcí předškoláci, máme toho hodně před sebou. Každou lichou středu chodíme do tělocvičny ZŠ na cvičení s Jirkou Buňkou, abychom rozvíjeli především pohybovou obratnost. Také jsme navštívili hasičskou zbrojnici, kde si všichni vyzkoušeli, jak uhasit malý požár. Bedlivě jsme naslouchali také pánům policistům a pohotově odpovídali na jejich otázky. Říjen jsme zakončili velkým bubnováním na africké bubny Djembe, kdy jsme si procvičili rytmické cítění.

 

V měsíci říjnu nás ještě docela hodně polechtaly sluneční paprsky a tak jsme spoustu času trávili venku. Užívali jsme si her na školní zahradě, vyráželi jsme na delší vycházky směrem k Volesku nebo ke koupališti na loď. Protože už jsme velcí předškoláci, máme toho hodně před sebou. Každou lichou středu chodíme do tělocvičny ZŠ na cvičení s Jirkou Buňkou, abychom rozvíjeli především pohybovou obratnost. Také jsme navštívili hasičskou zbrojnici, kde si všichni vyzkoušeli, jak uhasit malý požár. Bedlivě jsme naslouchali také pánům policistům a pohotově odpovídali na jejich otázky. Říjen jsme zakončili velkým bubnováním na africké bubny Djembe, kdy jsme si procvičili rytmické cítění.

 

Z Ferdů se letos stala třída předškoláků a v ní jsme přivítali několik nových kamarádů. První naše putování a seznamování nás zavedlo na loď a posléze do lesa k Volesku, kde jsme chtěli hledat houby (marně…), poznávali jsme stromy, stavěli domečky pro zvířátka, pořádně jsme si zaběhali a zahráli šiškovanou.