U Ferdy mravence

U Ferdy  mravence

Věk: 4 – 7 let
Učitelky:  Alena Antošová
                 Ludmila Klaubová

 

Umístění třídy:  první pavilon vlevo
Ať jsi, kdo jsi, pojď si hrát,
U Ferdů tě má každý rád.
Malý nebo velký, holka nebo kluk,
tady je to fuk.
V naší škole, školičce,
máme se jak v písničce.
 
Ve třídě „U Ferdů“ se snažíme vytvářet pohodovou atmosféru, ve které budeme společně prožívat krásné a zdravé kamarádské vztahy. A zároveň rozvíjet tvořivost, představivost, pohyb, dovednosti a znalosti a to vše formou prožitkového učení. 

V měsíci říjnu nás ještě docela hodně polechtaly sluneční paprsky a tak jsme spoustu času trávili venku. Užívali jsme si her na školní zahradě, vyráželi jsme na delší vycházky směrem k Volesku nebo ke koupališti na loď. Protože už jsme velcí předškoláci, máme toho hodně před sebou. Každou lichou středu chodíme do tělocvičny ZŠ na cvičení s Jirkou Buňkou, abychom rozvíjeli především pohybovou obratnost. Také jsme navštívili hasičskou zbrojnici, kde si všichni vyzkoušeli, jak uhasit malý požár. Bedlivě jsme naslouchali také pánům policistům a pohotově odpovídali na jejich otázky. Říjen jsme zakončili velkým bubnováním na africké bubny Djembe, kdy jsme si procvičili rytmické cítění.

 

Z Ferdů se letos stala třída předškoláků a v ní jsme přivítali několik nových kamarádů. První naše putování a seznamování nás zavedlo na loď a posléze do lesa k Volesku, kde jsme chtěli hledat houby (marně…), poznávali jsme stromy, stavěli domečky pro zvířátka, pořádně jsme si zaběhali a zahráli šiškovanou.