Zápis do MŠ

Zápis pro školní rok 2021/2022

Dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva před nebezpečným onemocněním COVID – 19, bude letos zápis do mateřské školy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti očkování. To se netýká dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání.

Zákonní zástupci mohou podat přihlášku k předškolnímu vzdělávání v termínu

 od 3. května 2021 do 14. května 2021 následujícími způsoby:

  • datovou schránkou, datová schránka školy – szsja8c
  • poštou na adresu Mírová 605, 33141 Kralovice /rozhodující je datum podání na poštu/
  • e-mailem, opatřenou elektronickým podpisem /bez elektronického podpisu je neplatná/ na e-mailovou adresu – reditelka@skolkakralovice.cz
  • osobním podáním  u ředitelky školy ve dnech

od 3. května do 14. května 2021 od 10:00 – 14:00 hodin

Po přijetí  žádosti  mateřskou školou budete kontaktováni na vaši e-mailovou adresu a bude vám sděleno registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě evidováno.

Pod tímto číslem bude zveřejněno na seznamu přijatých dětí dne 3. června 2021 po dobu 15-ti dnů.

Do naší mateřské školy se přijímají děti od 3 let – tj. s nástupem ve třech letech dítěte, druhý den po třetích narozeninách.

Součástí žádosti k předškolnímu vzdělávání musí být přihláška ke stravování,  kopie rodného listu dítěte, vyplněný evidenční list dítěte, potvrzený pediatrem.

Dokumenty k zápisu

Žádost o přijetí
Přihláška ke stravování
Evidenční list pro dítě v mateřské škole
 

Co s sebou do školky

- ke stažení

Maminko, tatínku pomoz mi, aby se mi ve školce líbilo.

- ke stažení