Zápis do MŠ

Dokumenty týkající se zápisu

Omlouvání dětí

Co s sebou do školky?

Co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ ☺