Historie školy

Historie školy

Mateřská škola Kralovice  vznikla 1.9. 1948 jako jednotřídka s polodenním provozem. O tři roky později zahájila celodenní provoz bez stravování, za další dva roky byly dětem již podávány obědy. 9. 5. 1971 bylo otevřeno nové společné zařízení mateřská škola – jesle. V sedmdesátých letech byl vybudován nový pavilon. Porevoluční změny značně ovlivnily počty dětí v mateřských školách. V roce 1991 byly zrušeny jesle, které jsou nyní využívány jako třídy mateřské školy. Komplex budov obklopuje rozsáhlá zahrada, vybavená tělovýchovnými prvky.  V současné době je mateřská škola sedmitřídní.