U Veverek

U Veverek

Věk: 5 – 7 let
Učitelky: Petra Soukupová 
                Hana Tobrmanová
Umístění třídy:  čtvrtý pavilon vpravo

Kdo si chce “U Veverek” hrát, na pravidla musí dbát. Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.

Snažíme se o vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná a kamarádská atmosféra. Podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Kladame důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc a spolupráci. Těšíme se na nové zážitky, které společné prožijeme.

 

MARTIN JEDE JAKO PÁN

První náznak světla do potemnělých dní přiváží kůň svatého Martina. V této době plískanic se svatý Martin rozdělil s chudákem třesoucím se zimou o svůj plášť. Příběh nám přináší téma soucitu, rozdělení se a otvírá náš pohled k potřebným. Tvořivou dramatikou, rytmizací písní, objevováním rýmů ve slovech, pohybovým a výtvarným vyjadřováním k tématu jsme se těšili na první sníh.

BEZPEČNĚ V DOPRAVĚ

Pohádkou ,,Jak se auto předhánělo s vlakem” i divadelním představením ,,Jak se zelený panáček dostal na semafor” jsme s dětmi otevřeli velkou diskusi o dopravě. Děti získávaly pomocí zábavných her nové vědomosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy, která vysvětluje bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu. Vytvářely si vztah ke zdraví, učily se vnímat nebezpečí a řešit jednoduché situace. Základní pravidla pohybu v dopravním prostředí děti přijímaly se zájmem a respektem. Uvědomily si, že doprava je všude kolem nás a my všichni jsme její součástí. 

CO JSTE HASIČI…

Návštěva kralovické hasičské zbrojnice upoutala pozornost dětí a zároveň rozšířila jejich poznatky o práci a technickém vybavení hasičů.

Zábavnou formou si děti ověřily svoji zdatnost, pohotovost a odvahu, která nesmí chybět v tomto povolání. Uvědomily si možná nebezpečí a hlavně, jak jim předcházet a chránit se.

Díky kralovickým hasičům jsme prožili krásné dopoledne a zpestřili si celý náš hasičský projekt.

ŠLAPU SI TO DO ŠKOLKY, PRO KLUKY I PRO HOLKY…

Záři je čas nových začátků a nového řádu. Prostřednictvím říkadel, seznamovacích a kontaktních her se snažíme o tvoření kamarádských vztahů a pravidel společného soužití.