U Veverek

U Veverek

Věk: 5 – 7 let
Učitelky: Petra Soukupová 
                Hana Tobrmanová
Umístění třídy:  čtvrtý pavilon vpravo

Kdo si chce “U Veverek” hrát, na pravidla musí dbát. Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.

Snažíme se o vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná a kamarádská atmosféra. Podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Kladame důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc a spolupráci. Těšíme se na nové zážitky, které společné prožijeme.

 

Začni zpívat skřivánku, probuď jaro ze spánku

Aprílové počasí nám ukázalo všechny své rozmary – chvilku zima, hned zas teplo, v tom zaprší a třeba zazáří i duha.

Využitím fantazie a představivosti dětí v tvořivých činnostech a pohybových aktivitách jsme zaháněli zimu a volali jaro. Pozorovali jsme probouzející se jarní přírodu a užívali si slet čarodějnic.

Huboval vrabčák na zimu

Únorové mrazy překvapily nejen nás, ale i naše ptactvo, které jsme v tématu poznávali.
S hravým tvořením a muzicírováním jsme si rozšiřovali poznatky o ptačím světě a užívali jsme si společné radosti.
Zimní radovánky na sněhu nás vedly k vnímání přírody ve vegetativním klidu a k uvědomění si, jak můžeme pomoci ptákům přežít zimu.

Ve sněhovém království krále K

Téma zimního ročního období je spojené s hravým tvořením a experimentováním, kde děti odkrývaly tajemství sněhu a ledu. Při hledání vhodného jména pro krále si rozvíjely řečové schopnosti, sluchově rozlišovaly hlásku na začátku slova a uvědomovaly si homonyma. V cílených hrách nacházely radost z týmové spolupráce v duchu pravidla “společně je více legrace.”

NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSÍC V ROCE – TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Mikuláš přišel s čertem a andělem a s prvním příslibem vánoční štědrosti, aby děti podaroval a pobídl k poslušnosti. Příjemné prožívání adventní atmosféry jsme si zpestřili pečením vánočního cukroví a perníčků. 

PODZIMNÍ STRAŠENÍ ANEB STRACH MÁ VELKÉ OČI

Děti se z tématu dozvěděly, že strašidla nemusí znamenat strach a hrůzu. Všímaly si pocitů, které můžeme vnímat někdy i nepříjemně. Téma vedlo k rozlišování vlastností a seznamování se s příslovím. 

PODZIM UŽ PALETU VZAL A OVOCI BARVU DAL…

K nepřehlédnutí byly barvy podzimu a s nimi i přicházející změny v přírodě. U sklizně zahrad jsme se pozastavili – poznávali jsme ovoce a zeleninu, rozvíjeli smyslové vnímání (zrak, chuť, čich, hmat), tvořili jsme z plodů a dramatizovali jsme pohádku O řepě. 

ZÁŘÍ KLEPE NA VRÁTKA – PŘIPRAVTE SE DĚŤÁTKA

Začalo společné hraní a povídání s přáním pěkného daření po celý rok a nejen v září.