U Veverek

IMG_0001

U Veverek

Věk: 6 – 7 let
Učitelky: Petra Soukupová 
                Hana Tobrmanová
Umístění třídy:  čtvrtý pavilon vpravo

Kdo si chce „U Veverek“ hrát, na pravidla musí dbát. Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.

Snažíme se o vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná a kamarádská atmosféra. Podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Kladame důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc a spolupráci. Těšíme se na nové zážitky, které společné prožijeme.

 

ČÁRY MÁRY KOUZLENÍ

– ,,ať se ta věc promění…“

 Koncem dubna jsme prožili čarodějné období plné zaklínadel, kouzel a proměn. Vařili jsme lektvary, objevovali taje bylin a rostlin, létali na koštěti, zpívali a tančili. Postupně jsme se ponořovali do čarodějných hrátek a svědomitě se připravovali na celoškolní rej, který jsme si náramně všichni užili.

Po společných oslavách jsme pokračovali ve zkoumání tohoto záhadného čarodějného světa v městské knihovně, kde jsme získali nové informace o tradicích a zvycích tohoto svátku. Prohlédli jsme si zajímavé knihy a diskutovali jsme nad ilustracemi.

-,,Co to je, kdo to ví, ten ať rychle odpoví.“

 

KRTEČEK A JEHO KAMARÁDI

,,Byl jednou jeden krteček a ten si stavěl dům,…“ – v příběhu písně o krtečkovi a jeho kamarádech jsme společně řešili zápletku ztraceného zvonečku. Setkali jsme se s ochotou, pomocí a laskavostí, ale i s úmyslnou zlomyslností, která v kamarádském poutu nemá místo. Taneční improvizací, slovním vyjádřením, ale i ztvárněním společné koláže jsme si hráli s textem písně, jenž byl pro nás inspirací pro opravdové přátelství.

Na louce nás překvapilo velké množství krtinců, které nás zavedly ke knihám Zdeňka Milera. Prohlížením knih a čtením pohádek jsme si začali více všímat života v trávě. Nalézali jsme živočichy a rostliny, pojmenovávali je a seznamovali se s přírodními objevy. Pomocí pohybových aktivit a tvořivých činností jsme s krtečkem prožili zajímavá dobrodružství.

,,Krte, krte, krtečku, děláš mnoho kopečků.“ 

 

JARNÍ PROBUZENÍ

Slunko vstalo a svými paprsky pošimralo nejen nás, ale i vše kolem, aby oznámilo příchod jara. Melodickou písní s jarním příběhem a s pomocí divadelního představení ,,V korunách stromů“ jsme otevřeli období barev, vůní a nového života, které jsme se chystali řádně prozkoumat. Postupně jsme v přírodě odkrývali změny, slovně i výtvarně jsme je vyjadřovali a hledali souvislosti.
 
V předvelikonočním čase jsme navštívili Muzeum a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici, kde jsme si vyslechli zajímavou přednášku na téma ,,Od masopustu do Velikonoc.“ Děti se seznámily se zvyky a tradicemi, které naši předci dodržovali v tomto období, a poté si v prostorách muzea vyzkoušely rajrání s řehtačkami. 

 

MASOPUSTNÍ VESELICE 

S masopustem přichází čas rozloučit se se zimou a přivítat jaro. Oslava a karnevalové veselí vyžaduje i velké přípravy všech zúčastněných, proto jsme nenechali nic náhodě a pustili se do práce. Naladili jsme si hudební nástroje, abychom muzikantskou hrou a zpěvem započali radostnou atmosféru, která k těmto tradicím neodmyslitelně patří. Rozhovory o masopustních taškařicích nás zavedly k pohádce ,,O Koblížkovi,“ u níž jsme se dlouze pozastavili a hravými činnostmi prožívali celý příběh. Vyprávění, dramatizace, modelování, malování, ale i zadělání těsta se smažením koblížků nás přivedlo na nápad – uspořádat ,,Koblížkový karneval.“ Připravili jsme si papírové škrabošky zvířátek z pohádky a požádali rodiče o zhotovení zbylého kostýmu. Výsledek byl úchvatný a věrohodný. Všichni jsme se proměnili v pohádkové bytosti a karneval si náramně užili. 

Děkujeme rodičům za jejich pomoc a spolupráci při výrobě kostýmů pro děti na netradiční veselici.

 

JÁ A MOJE ZDRAVÍ 

Vytvoření velké postavy na balicím papíru nabízelo spoustu otázek a odpovědí o našem těle. Pojmenování jednotlivých částí nám však nestačilo, proto jsme začali bádat a vyhledávat informace o tom, z čeho se naše tělo skládá a jak funguje. Hravými aktivitami na bacily a vitamíny jsme si ověřili, jak je důležité dbát na zdravý životní styl a jak pečovat o své zdraví. 

Pohádka i legrační píseň ,,O Otesánkovi“ nám pomohla objasnit význam slova nenasytnost a nasměrovat cestu ke zdravým potravinám, které jsme pojmenovávali, třídili a výtvarnou činností připravovali na talíř. 

Zábavnou hrou jsme si vyzkoušeli lékařskou profesi, kde jsme zúročili všechny nově získané vědomosti o našem zdraví a zároveň si vyzkoušeli dovednosti k první pomoci.

 

PŘÍŠLA ZIMA – UŽ JE TADY 

Po přivítání nového roku a návštěvy Tří králů jsme čarovali s paní Zimou. Pomocí příběhu a pozorováním okolní přírody jsme určovali znaky zimního období, vyhledávali jsme spojitosti v časové posloupnosti a hráli si se zvukovou stránkou slov (objevovali rýmy). Manipulací s geometrickými tvary jsme si ověřili své komunikativní schopnosti, spolupráci v týmech a pracovní dovednosti. Společně jsme si vytvořili cesty k obydlí paní Zimy, která se předvedla v celé své kráse. Poukázala nám na vlastnosti sněhu a ledu a hlavně na bezpečný pohyb při zimním sportování, které jsme si hravými činnostmi vyzkoušeli. 

,,Ať si mrzne, ať je zima, zimní sporty jsou moc prima!“

 

JE PROSINEC A POTICHOUČKU SNĚŽÍ 

Svatomartinské sněhové nadílky jsme si užili do sytosti a nyní nastává adventní čas, s kterým přichází vánoční atmosféra spojená s přípravami na nadcházející události. 

Návštěva Mikuláše s andělem a s čerty vyvolala u nás obavy, ale i radost z překonání strachu a z darovaných dobrot.

Povídáním o rodině vlastní i svaté rodině z Betléma jsme se přiblížili k tématu Vánoc – jejich zvykům a tradicím, k dávné historii o narození Ježíška, která nás samotné zavedla k nastudování dramatizace betlémského ,,Vánočního příběhu.“ Hra ve verších, obohacená o prvky tvořivé dramatiky se zpěvem koled, se pro nás stala emotivním zážitkem a zároveň pochopením významu oslav Vánoc.

Sdílíme společně slavnostní chvíle a těšíme se na zázraky, které nás právě teď čekají.

–  je prosinec a zvony znějí z věží, je prosinec a louky spí svůj sen, je mír a klid a blízko Štědrý den. 

Krásné Vánoce všem.

 

NA SVATÉHO MARTINA – KRAJINA UŽ USÍNÁ 

V listopadu se příroda připravuje k zimnímu odpočinku. Počasí je ponuré, vlhké, nevlídné a my s napětím očekáváme příjezd svatého Martina na bílém koni, který sebou přiváží začátek zimy. 

Obrázkové vyprávění svatomartinské legendy a zpívání o tomto příběhu nám pomohlo odkrýt význam a tradice svátku. Hravými činnostmi – jízdou na koni, stavěním komínů, pečením rohlíčků, kresbou a přednesem básní jsme si prožili společnou oslavu a přiblížili se tak k času adventnímu.

,,…opatrně zemi spící nasazuje beranici.“

 

ŽIVLY – SÍLY PŘÍRODY

Filmová pohádka Mezi živly v nás probudila velkou zvědavost poznat přírodní síly – oheň, vodu, zemi a vzduch. Formou experimentů jsme zjistili, že jsou to síly nezkrotné a neovladatelné, kterým člověk může dát pouze směr a využít je tak ve svůj prospěch. Tvořivou dramatikou a tancem dle hudby jsme si zkusili vyjádřit živelnou zlobu v podobě povodně, požáru, zemětřesení a tornáda. Rozhovory o možném nebezpečí v nás vzbudily velký respekt a ukázaly nám směr k záchranným složkám.

Plánovaná přednáška s praktickou ukázkou činností místních hasičů a policistů v hasičské zbrojnici byla pro nás všechny velmi zajímavým a přínosným prožitkem. Obohatili jsme se o nové poznatky, které jsou pro bezpečný život nás všech důležité.    

 

PODZIM VCHÁZÍ DO DVEŘÍ

,, Listí žloutne, den se krátí, nikdo tomu nevěří,…“ loučení s létem a příchod podzimního období jsme zaznamenali nejen v textu melancholické písně, ale i všude kolem nás. Při vycházkách v přírodě jsme společně objevovali znaky podzimu – pozorovali jsme stromy a ptactvo, sbírali plody-hráli si s nimi a těšili se z nových změn. Příběh O poslední vlaštovce nás motivoval k dramatizaci děje, kde si děti ověřovaly své komunikativní a pohybové dovednosti, odkrývaly spojitosti ze života zvířat a při práci s papírem i s přírodninami si zdokonalovaly svoji tvořivost.

Všechno je, jak má být. Radujeme se z podzimního bohatství a hřejeme se v posledních paprscích slunce…zdravíme tě, podzime! 

 

KAMARÁDI, POJĎTE, BUDEME SI HRÁT

Během září jsme si vytvořili nový fungující kolektiv kamarádů, který se neobejde bez společných her a bádání. Zjistili jsme, že je nám spolu fajn a že nuda k nám nepatří. Abychom si uchovali naše přátelské vztahy, dohodli jsme se na pravidlech společného soužití, která musíme všichni respektovat. Nechceme poznat smutek a osamocení, tak jako ve čteném příběhu, a proto jsme se vydali hledat zábavu a radost ze společné hry: ,,Kdo si hraje, ten je zdravý, toho život neunaví…“