U Veverek

IMG_0001

U Veverek

Věk: 6 – 7 let
Učitelky: Petra Soukupová 
                Hana Tobrmanová
Umístění třídy:  čtvrtý pavilon vpravo

Kdo si chce „U Veverek“ hrát, na pravidla musí dbát. Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.

Snažíme se o vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná a kamarádská atmosféra. Podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Kladame důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc a spolupráci. Těšíme se na nové zážitky, které společné prožijeme.

 

PŘÍŠLA ZIMA – UŽ JE TADY 

Po přivítání nového roku a návštěvy Tří králů jsme čarovali s paní Zimou. Pomocí příběhu a pozorováním okolní přírody jsme určovali znaky zimního období, vyhledávali jsme spojitosti v časové posloupnosti a hráli si se zvukovou stránkou slov (objevovali rýmy). Manipulací s geometrickými tvary jsme si ověřili své komunikativní schopnosti, spolupráci v týmech a pracovní dovednosti. Společně jsme si vytvořili cesty k obydlí paní Zimy, která se předvedla v celé své kráse. Poukázala nám na vlastnosti sněhu a ledu a hlavně na bezpečný pohyb při zimním sportování, které jsme si hravými činnostmi vyzkoušeli. 

,,Ať si mrzne, ať je zima, zimní sporty jsou moc prima!“

 

JE PROSINEC A POTICHOUČKU SNĚŽÍ 

Svatomartinské sněhové nadílky jsme si užili do sytosti a nyní nastává adventní čas, s kterým přichází vánoční atmosféra spojená s přípravami na nadcházející události. 

Návštěva Mikuláše s andělem a s čerty vyvolala u nás obavy, ale i radost z překonání strachu a z darovaných dobrot.

Povídáním o rodině vlastní i svaté rodině z Betléma jsme se přiblížili k tématu Vánoc – jejich zvykům a tradicím, k dávné historii o narození Ježíška, která nás samotné zavedla k nastudování dramatizace betlémského ,,Vánočního příběhu.“ Hra ve verších, obohacená o prvky tvořivé dramatiky se zpěvem koled, se pro nás stala emotivním zážitkem a zároveň pochopením významu oslav Vánoc.

Sdílíme společně slavnostní chvíle a těšíme se na zázraky, které nás právě teď čekají.

–  je prosinec a zvony znějí z věží, je prosinec a louky spí svůj sen, je mír a klid a blízko Štědrý den. 

Krásné Vánoce všem.

 

NA SVATÉHO MARTINA – KRAJINA UŽ USÍNÁ 

V listopadu se příroda připravuje k zimnímu odpočinku. Počasí je ponuré, vlhké, nevlídné a my s napětím očekáváme příjezd svatého Martina na bílém koni, který sebou přiváží začátek zimy. 

Obrázkové vyprávění svatomartinské legendy a zpívání o tomto příběhu nám pomohlo odkrýt význam a tradice svátku. Hravými činnostmi – jízdou na koni, stavěním komínů, pečením rohlíčků, kresbou a přednesem básní jsme si prožili společnou oslavu a přiblížili se tak k času adventnímu.

,,…opatrně zemi spící nasazuje beranici.“

 

ŽIVLY – SÍLY PŘÍRODY

Filmová pohádka Mezi živly v nás probudila velkou zvědavost poznat přírodní síly – oheň, vodu, zemi a vzduch. Formou experimentů jsme zjistili, že jsou to síly nezkrotné a neovladatelné, kterým člověk může dát pouze směr a využít je tak ve svůj prospěch. Tvořivou dramatikou a tancem dle hudby jsme si zkusili vyjádřit živelnou zlobu v podobě povodně, požáru, zemětřesení a tornáda. Rozhovory o možném nebezpečí v nás vzbudily velký respekt a ukázaly nám směr k záchranným složkám.

Plánovaná přednáška s praktickou ukázkou činností místních hasičů a policistů v hasičské zbrojnici byla pro nás všechny velmi zajímavým a přínosným prožitkem. Obohatili jsme se o nové poznatky, které jsou pro bezpečný život nás všech důležité.    

 

PODZIM VCHÁZÍ DO DVEŘÍ

,, Listí žloutne, den se krátí, nikdo tomu nevěří,…“ loučení s létem a příchod podzimního období jsme zaznamenali nejen v textu melancholické písně, ale i všude kolem nás. Při vycházkách v přírodě jsme společně objevovali znaky podzimu – pozorovali jsme stromy a ptactvo, sbírali plody-hráli si s nimi a těšili se z nových změn. Příběh O poslední vlaštovce nás motivoval k dramatizaci děje, kde si děti ověřovaly své komunikativní a pohybové dovednosti, odkrývaly spojitosti ze života zvířat a při práci s papírem i s přírodninami si zdokonalovaly svoji tvořivost.

Všechno je, jak má být. Radujeme se z podzimního bohatství a hřejeme se v posledních paprscích slunce…zdravíme tě, podzime! 

 

KAMARÁDI, POJĎTE, BUDEME SI HRÁT

Během září jsme si vytvořili nový fungující kolektiv kamarádů, který se neobejde bez společných her a bádání. Zjistili jsme, že je nám spolu fajn a že nuda k nám nepatří. Abychom si uchovali naše přátelské vztahy, dohodli jsme se na pravidlech společného soužití, která musíme všichni respektovat. Nechceme poznat smutek a osamocení, tak jako ve čteném příběhu, a proto jsme se vydali hledat zábavu a radost ze společné hry: ,,Kdo si hraje, ten je zdravý, toho život neunaví…“