U Veverek

U Veverek

Věk: 5 – 7 let
Učitelky: Petra Soukupová 
                    Hana Tobrmanová

Kdo si chce „U Veverek“ hrát, na pravidla musí dbát. Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.

Snažíme se o vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná a kamarádská atmosféra. Podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Kladame důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc a spolupráci. Těšíme se na nové zážitky, které společné prožijeme.

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSÍC V ROCE – TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Mikuláš přišel s čertem a andělem a s prvním příslibem vánoční štědrosti, aby děti podaroval a pobídl k poslušnosti. Příjemné prožívání adventní atmosféry jsme si zpestřili pečením vánočního cukroví a perníčků. 

PODZIMNÍ STRAŠENÍ ANEB STRACH MÁ VELKÉ OČI

Děti se z tématu dozvěděly, že strašidla nemusí znamenat strach a hrůzu. Všímaly si pocitů, které můžeme vnímat někdy i nepříjemně. Téma vedlo k rozlišování vlastností a seznamování se s příslovím. 

PODZIM UŽ PALETU VZAL A OVOCI BARVU DAL…

K nepřehlédnutí byly barvy podzimu a s nimi i přicházející změny v přírodě. U sklizně zahrad jsme se pozastavili – poznávali jsme ovoce a zeleninu, rozvíjeli smyslové vnímání (zrak, chuť, čich, hmat), tvořili jsme z plodů a dramatizovali jsme pohádku O řepě. 

ZÁŘÍ KLEPE NA VRÁTKA – PŘIPRAVTE SE DĚŤÁTKA

Začalo společné hraní a povídání s přáním pěkného daření po celý rok a nejen v září.