U Veverek

U Veverek

Věk: 5 – 7 let
Učitelky: Petra Soukupová 
                Hana Tobrmanová
Umístění třídy:  čtvrtý pavilon vpravo

Kdo si chce “U Veverek” hrát, na pravidla musí dbát. Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.

Snažíme se o vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná a kamarádská atmosféra. Podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Kladame důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc a spolupráci. Těšíme se na nové zážitky, které společné prožijeme.

 

INDIÁNSKOU STEZKOU

Konec školního roku jsme si zpestřili celodenním výletem údolím řeky Střely v podobě malých indiánů. Na tuto turistickou výpravu jsme se pečlivě připravovali již předem. Povídali jsme si o životě indiánů, o jejich způsobu obživy a jejich splynutí s přírodou. Společně jsme si vytvořili totem, postavili si týpí a naučili se indiánskou píseň s tancem. Rodiče nám pomohli vyrobit pro děti kostým, který jsme doplnili zdobenou čelenkou s pírky. Putování přírodou bylo pro nás všechny velkým dobrodružstvím a hlavně zkouškou odvahy, samostatnosti a fyzické zdatnosti. Ověřit si své schopnosti a zároveň dokázat pomoci druhému bylo naším cílem celého tématu. Odměnou bylo nalezení pokladu, který si děti opravdu zasloužily. Věříme, že získané zkušenosti a dovednosti děti uplatní ve své další životní etapě. 

MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

Návštěvou plzeňské zoologické zahrady jsme se přesvědčili, jak moc máme rádi zvířata a uvědomili si jejich důležité místo na naší planetě. Tématem jsme rozvíjeli citlivý projev k živým bytostem a osvojovali si elementární poznatky o zvířatech. Zdolávání lanové cesty a zkoumání podzemního světa nás vedlo k uvědomění si svých možností a limitů. Odměnou pro nás všechny byla prohlídka vystaveného tanku a relaxace se sladkou zmrzlinou, která k výletu neodmyslitelně patří. 

HURÁ, HURÁ, SLÁVA, SLÁVA – DNES JE DĚTÍ DEN 

Písní Culinky ,,Den dětí” odstartovala na zahradě naší školy oslava v podobě soutěží v netradičních disciplínách. Připomněli jsme si dodržování rovné a čisté hry ,,fair play” při sportovním zápolení, kterým si děti zdokonalovaly svou pohybovou zdatnost a obratnost. Slunce na nás z výšky mávalo a bylo svědkem dětské radosti a těšení se na odměny.

Když jsem já sloužil aneb NA STATKU JE VESELO

Humornou písní o hospodářských zvířatech jsme se přenesli na opravdový statek – FARMA HEDECKO, kde na nás čekalo velké objevování ze života zvířat. Pozorováním hlazením, krmením a hlavně jízdou na koních jsme si rozšířili své poznatky, posílili sebedůvěru a obohatili se o společné zážitky.

Zvířecí téma se odráželo při výrobě prasátek z keramické hlíny v DDM Pohodáček a také při poslechu příběhu se zvířecím hrdinou v městské knihovně. 

Začni zpívat skřivánku, probuď jaro ze spánku

Aprílové počasí nám ukázalo všechny své rozmary – chvilku zima, hned zas teplo, v tom zaprší a třeba zazáří i duha.

Využitím fantazie a představivosti dětí v tvořivých činnostech a pohybových aktivitách jsme zaháněli zimu a volali jaro. Pozorovali jsme probouzející se jarní přírodu a užívali si slet čarodějnic.

Huboval vrabčák na zimu

Únorové mrazy překvapily nejen nás, ale i naše ptactvo, které jsme v tématu poznávali.
S hravým tvořením a muzicírováním jsme si rozšiřovali poznatky o ptačím světě a užívali jsme si společné radosti.
Zimní radovánky na sněhu nás vedly k vnímání přírody ve vegetativním klidu a k uvědomění si, jak můžeme pomoci ptákům přežít zimu.

Ve sněhovém království krále K

Téma zimního ročního období je spojené s hravým tvořením a experimentováním, kde děti odkrývaly tajemství sněhu a ledu. Při hledání vhodného jména pro krále si rozvíjely řečové schopnosti, sluchově rozlišovaly hlásku na začátku slova a uvědomovaly si homonyma. V cílených hrách nacházely radost z týmové spolupráce v duchu pravidla “společně je více legrace.”

NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSÍC V ROCE – TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Mikuláš přišel s čertem a andělem a s prvním příslibem vánoční štědrosti, aby děti podaroval a pobídl k poslušnosti. Příjemné prožívání adventní atmosféry jsme si zpestřili pečením vánočního cukroví a perníčků. 

PODZIMNÍ STRAŠENÍ ANEB STRACH MÁ VELKÉ OČI

Děti se z tématu dozvěděly, že strašidla nemusí znamenat strach a hrůzu. Všímaly si pocitů, které můžeme vnímat někdy i nepříjemně. Téma vedlo k rozlišování vlastností a seznamování se s příslovím. 

PODZIM UŽ PALETU VZAL A OVOCI BARVU DAL…

K nepřehlédnutí byly barvy podzimu a s nimi i přicházející změny v přírodě. U sklizně zahrad jsme se pozastavili – poznávali jsme ovoce a zeleninu, rozvíjeli smyslové vnímání (zrak, chuť, čich, hmat), tvořili jsme z plodů a dramatizovali jsme pohádku O řepě. 

ZÁŘÍ KLEPE NA VRÁTKA – PŘIPRAVTE SE DĚŤÁTKA

Začalo společné hraní a povídání s přáním pěkného daření po celý rok a nejen v září.