Mateřská škola Kralovice

 
Naší snahou je vytvořit kamarádské a vstřícné prostředí, ve kterém bude všem příjemně. Šťastné děti, spokojení rodiče. Úsměv má své kouzlo, je upřímný, milý, pomáhá hledat nové kamarády.
Ať je tedy vstup do naší školy dětem i rodičům usnadněn vstřícným prostředím a provázen úsměvem nás všech zúčastněných.
Logo

Po prázdninách všichni spolu otevřeme naši školu…

Ve středu 1. září 2021 začíná provoz mateřské školy na všech sedmi třídách. Seznamy dětí jsou umístěny na dveřích každého pavilonu.
Ranní provoz bude po celý rok v 6:15 hod ve třídě “U Medvídků” (2. pavilon, přízemí). Odpoledne bude provoz do 16:15 hod ve třídě “U Berušek” (3. pavilon, přízemí). 

Strava

Všechny děti jsou od 1.9.2021 na stravu přihlášeny. Nově nastupující děti (tříleté) mají přihlášenou jen dopolední svačinu (tzv. zvykací týden). Zákonný zástupce je povinen si nastavit stravu přes www.strava.cz – toto učiní společně s vedoucí školní jídelny v její kanceláři. 

Přítomnost v kanceláři 1.9. a 2.9.2021

Ve středu a ve čtvrtek bude kancelář otevřena od 10:00 hod. Ostatní dny standardně dle provozu. 

Těšíme se na nové společné zážitky s dětmi a vstřícnou spolupráci s rodiči.

 

Upozornění na změnu e-mailové adresy  

S účinností od 25.05.2021 dochází ke změně e-mailové adresy:

Kancelář – účetní, vedoucí školní jídelny:
info@skolkakralovice.cz

 

Ředitelka:
reditelka@skolkakralovice.cz

Naše třídy