Mateřská škola Kralovice

 
Naší snahou je vytvořit kamarádské a vstřícné prostředí, ve kterém bude všem příjemně. Šťastné děti, spokojení rodiče. Úsměv má své kouzlo, je upřímný, milý, pomáhá hledat nové kamarády.
Ať je tedy vstup do naší školy dětem i rodičům usnadněn vstřícným prostředím a provázen úsměvem nás všech zúčastněných.
Logo

Co nás čeká v říjnu  

Čtvrtek 7.10. – Divadelní představení
Jak se zelený panáček dostal na semafor – vstupné 50,- Kč.

Úterý 12.10. – Vánoční fotografování dětí, od 8:00 hod
POUZE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH MŠ.

Pátek 22.10. Děti od Berušek a některé od Žabiček navštíví Centrum stavitelského dědictví v Plasích
S sebou pouze batůžek s pitím + ovoce. Svačinu děti dostanou.

27.10.-29.10. – Podzimní prázdniny 
Na třídách bude zjišťována docházka děti do MŠ. 

E-mailové adresy  

Kancelář – účetní, vedoucí školní jídelny:
info@skolkakralovice.cz

 

Ředitelka:
reditelka@skolkakralovice.cz

MALÍ STAVITELÉ

Centrum stavitelského dědictví Plasy bylo cílem cesty dětí za novým poznáním ve světě techniky. Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II zajistil dětem a pedagogickým pracovníkům speciální vzdělávací program ,,Truhlářství – práce se dřevem”, který propojuje oblasti technického vzdělávání, historie, světa práce a uměleckých (řemeslných) činností. Jeho prostřednictvím je v dětech rozvíjen vztah k reálnému světu a vytvářen základ polytechnického vzdělávání. Nejen prohlídka muzea s odborným výkladem, ale i praktické tvoření se dřevem bylo pro nás všechny velkým přínosem. Jako památku si děti odnesly vlastnoručně vyrobené autíčko, ze kterého měly obrovskou radost.

V nejbližší době bude tento mimoškolní vzdělávací program umožněn další skupině starších dětí z naší školy. 

Naše třídy