Mateřská škola Kralovice

 
Naší snahou je vytvořit kamarádské a vstřícné prostředí, ve kterém bude všem příjemně. Šťastné děti, spokojení rodiče. Úsměv má své kouzlo, je upřímný, milý, pomáhá hledat nové kamarády.
Ať je tedy vstup do naší školy dětem i rodičům usnadněn vstřícným prostředím a provázen úsměvem nás všech zúčastněných.
Logo

Aktuality

 

Volné pracovní místo

Mateřská škola Kralovice Mírová 605, 331 41 Kralovice Mateřská škola Kralovice přijme na plný úvazek od 1. 1. 2021 kvalifikovaného pedagoga pro MŠ. Bližší informace na telefonu 373 396 371. Nabídky s životopisem možno zasílat na e-mail: ms_kralovice_red@volny.cz Hana Tobrmanová Ředitelka MŠ Kralovice

Za mateřskou školou hořelo

Ve středu 27. května dopoledne se děti staly svědky zásahu hasičů a policistů při požáru dřevěné budky. V soukromé zahrádce za plotem naší školky vznikl nehlídaný otevřený oheň, který jsme museli telefonicky ohlásit. Z povzdálí jsme s dětmi sledovali příjezd hasičů, jejich technické vybavení a  rychlou pracovní souhru při likvidaci požáru. Dětským očím ani neušla přítomnost policistů, […]

Informace k otevření MŠ

Provoz mateřské školy se bude řídit standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se zákonný zástupce rozhodne umístit svoje dítě do zpět do MŠ, musí respektovat tato opatření: Cesta do mateřské školy a z mateřské školy Při cestě do […]

Zápis do MŠ Kralovice

Dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva před nebezpečným onemocněním COVID – 19, bude letos zápis do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti očkování. To se netýká dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci mohou podat přihlášku […]

Lego je to, co nás baví

Naše mateřská škola se přihlásila do programu Malá technická univerzita. Přednášky s názornou ukázkou probíhaly v dopoledních hodinách ve třídách MŠ. Pod vedením lektorky se předškoláci od Ferdů, Koček a Myšek stali malými projektanty a staviteli. Seznámili se s didaktickou stavebnicí Lego a jejími možnostmi využití při hře.Při stavbě domů děti nahlédly do tajů technického výkresu. Učily se […]

Návštěva kostela

Ve čtvrtek 19. 12. se uskutečnila v kralovickém kostele sv. Petra a Pavla vánoční akce – Dětský advent, který uspořádala Římskokatolická farnost Kralovice ve spolupráci s mateřskou školou a Spolkem Gryspek. Celá akce byla financována z mikrograntu MAS Světovina a příspěvku Spolku Gryspek. Děti měly možnost nakouknout do interiéru kostela, vyslechnout si proslov místního faráře, prohlédnout si betlém […]

Vánoční besídky

V naší mateřské škole během celého prosince probíhaly třídní vánoční besídky. Pro děti je návštěva rodičů a blízkých v jejich hernách vždy slavnostním zážitkem. Chtějí předvést své dovednosti, představit rodičům své kamarády a ukázat jim své oblíbené hračky. V programu besídky každé třídy nechybí básně, písně, tance nebo dramatizace pohádek. Pestrost žánrů vždy vychází z Třídních vzdělávacích programů, […]

Kralovánek naděloval seniorům

Ve čtvrtek 12. 12. děti z hudebně-pohybového kroužku Kralovánek  navštívily babičky a dědečky v DSP Kralovice, aby rozdaly radost svým vystoupením a připravenými dárky od dětí z celé MŠ. Nejprve zatančily na skladby pod názvem „Můj milý Ježíšku“, a pak pokračovaly s přednesem básní a písní s vánoční tématikou. Vzájemná předání dárků mezi dětmi a seniory bylo opravdu dojemné a […]

Malí umělci

V neděli 8. 12. děti z pěveckého a hudebně pohybového kroužku při MŠ potěšily svým vystoupením důchodce a širokou veřejnost na „Vánoční besídce“ v LD Kralovice, kterou pořádal Klub důchodců. Melodickými písněmi a tancem naladily vánoční atmosféru a svým uměním zpestřily adventní program.

Rozsvícení vánočního stromečku

Ve čtvrtek 28.11. se u nás ve školce za přítomnosti dětí a zaměstnanců rozsvítil vánoční stromeček. Spojovací chodbou se nesl zpěv vánočních koled, který naladil radostnou adventní atmosféru a těšení se na Ježíška.

Náhradní program v mateřské škole

V úterý 8. 10. byl ohlášen výpadek elektrického proudu do MŠ, proto došlo ke změně běžného celodenního režimu.Městské kulturní středisko připravilo filmovou pohádku „Včelka Mája“, kterou děti shlédly v kině ve dvou skupinách. Dále již každá třída měla připravený svůj náhradní program – návštěva Mariánské Týnice, prohlídka domácího zvířectva u pana Brůhy, turistické výlety po okolí.Děti ze […]

Nová spojovací chodba v MŠ dokončena

V úterý 1. října byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná spojovací chodba naší mateřské školy. Symbolického přestřižení pásky se ujali náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner, ředitelka MŠ Hana Tobrmanová, starosta města Karel Popel a zástupce stavební firmy Jiří Král. Významné události přihlíželi ostatní pozvaní hosté, děti a zaměstnanci MŠ. Naše poděkování patří zastupitelům města za uskutečnění […]

Vítáme v novém školním roce

Od pondělí se moc těšíme na všechny děti. Na dveřích jednotlivých pavilonu visí listy s rozdělením děti do jednotlivých tříd. V pondělí v 6.15 se otevře třída U Medvídků a v 6.30 třídy u Berušek a u Kočiček. Další třídy od 7.30 .

Zpěváček

Děti z pěveckého kroužku “ Kralovická koťata“ naší MŠ, potěšily 16.5. svým vystoupením klienty Domu sociální péče Kralovice. Došlo i na společné tvoření – sázení kytiček, které si děti odnesly na památku domů.