Den u nás

Jak u nás den probíhá?

Škola nabízí možnost postupné adaptace dítěte na nové prostředí.  Uspořádání  interiéru tříd umožňuje dostatek soukromí, pakliže jej dítě vyžaduje. Režim dne je dostatečně pružný, umožňuje střídání řízené a spontánní činnosti, reaguje na individuální možnosti dětí a na jejich potřeby.
(časové nastínění je možné přizpůsobovat dle situace a momentálních potřeb dětí)

6.30 – 10.00 Příchod dětí do školky, společná volná hra s dětmi, přesnídávka, cvičení
10.00 – 12.00 Pobyt dětí venku (dle počasí)
12.00 – 12.30 Oběd
12.30 – 13.00 Spánek, odpočinek, volné hry
13.00 – 14.30 Odpolední odpočinek (uspokojování individuální potřeby spánku – děti, které neusínají, vstávají dříve, věnují se klidné činnosti)
14.30 – 16.15 Odpolední přesnídávka, volné hry dětí, odchod dětí domů