Den u nás

Jak u nás den probíhá?

Škola nabízí možnost postupné adaptace dítěte na nové prostředí.  Uspořádání  interiéru tříd umožňuje dostatek soukromí, pakliže jej dítě vyžaduje. Režim dne je dostatečně pružný, umožňuje střídání řízené a spontánní činnosti, reaguje na individuální možnosti dětí a na jejich potřeby.
(časové nastínění je možné přizpůsobovat dle situace a momentálních potřeb dětí)

Náš denní režim…

 

6,15 – 7,30      doba určená pro příchod dětí do mateřské školy, děti vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, rozchází se se svými pedagogy na třídy

7,30 –  9,00     volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené na hry a zájmovou činnost, ranní cvičení

9,00  –  9,15      ranní  svačina

9,15  –  10,00    řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj,  prováděné podle školního vzdělávacího programu

10,00 – 10,15   osobní hygiena, příprava na pobyt venku

10,15 –  12,00   pobyt venku, při kterém probíhají aktivity a činnosti  s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s okolím,     přírodou, v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity ve třídách

12,00 – 13,00  oběd, osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek na lehátku

13,00 –  14,30  spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14,30 – 16,15  odpolední svačina, spontánní hravé a pohybové aktivity, rozcházení dětí