Den u nás

Jak u nás den probíhá?

Škola nabízí možnost postupné adaptace dítěte na nové prostředí.  Uspořádání  interiéru tříd umožňuje dostatek soukromí, pakliže jej dítě vyžaduje. Režim dne je dostatečně pružný, umožňuje střídání řízené a spontánní činnosti, reaguje na individuální možnosti dětí a na jejich potřeby.
(časové nastínění je možné přizpůsobovat dle situace a momentálních potřeb dětí)

Náš denní režim…

6:15 – 7:30
doba určená pro příchod dětí do mateřské školy, děti vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, rozchází se se svými pedagogy na třídy

7:30 – 9:00
volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené na hry a zájmovou činnost, ranní cvičení

9:00  –  9:15
ranní  svačina

9:15  –  10:00
řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj,  prováděné podle školního vzdělávacího programu

10:00 – 10:15
osobní hygiena, příprava na pobyt venku

10:15 –  12:00
pobyt venku, při kterém probíhají aktivity a činnosti  s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s okolím, přírodou, v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity ve třídách

12:00 – 13:00
oběd, osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek na lehátku

13:00 –  14:30
spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:30 – 16:15
odpolední svačina, spontánní hravé a pohybové aktivity, rozcházení dětí