Školní jídelna

Kuchyň

Naše mateřská škola má k dispozici moderně vybavenou kuchyň, která splňuje všechny zákonem stanovené hygienické a bezpečnostní nařízení.

Dětem je připravováno kvalitní jídlo dle jejich denního režimu. Samozřejmostí je dodržování pitného režimu. K dispozici mají na výběr z několika druhů nápojů. Chutná jídla nám vaří Jana, Pavla a Hanka, která je zároveň vedoucí kuchařkou a zajišťuje, aby strava byla pestrá a odpovídala požadavkům zdravé výživy.

.

Odhlášení/Přihlášení
              stravy

Jídelní lístek

Informace k režimu odhlašování a přihlašování stravy

Všichni strávníci jsou přihlašováni na následující měsíc hromadně vedoucí školní jídelny vždy 25. dne v měsíci. Odhlašování (popř. přihlašování) dětí ze stravy na následující měsíc je možný až od 26. předchozího měsíce.

Přihlašování a odhlašování stravy pro děti obsluhují jejich zákonní zástupci přes konto dítěte na stránkách www.strava.cz, které si zřídí u vedoucí školní jídelny před prvním nástupem do školy. 

Přihlašování a odhlašování stravy je možné nejpozději do 13:00 hod. den předem.

Pokud dítě onemocní či z jiného důvodu není přítomno ve škole, může si jídlo vyzvednout jen v první den absence. Výdej jídel je od 11:30 hodin do 12:30 hodin. Jídlo na další dny v době absence musí zákonný zástupce dítěte odhlásit.

Nově nastupující děti jsou přihlášeny vedoucí školní jídelny na tzv. “zvykací týden“, kdy chodí pouze na přesnídávky. Změny v tomto týdnu jsou rodiče povinni nahlásit vedoucí školní jídelny.

V případě „prázdninového provozu“ jsou děti přihlášeny ke stravě, dle seznamů, které zákonní zástupci vyplňují na jednotlivých třídách. V případě potřeby, si změnu proveďte přes www.strava.cz. 

Kancelář školní jídelny

Otevřena od 7:30 do 14:00 hodin 
(mimo prázdnin)