Školní jídelna

Kuchyň

Naše mateřská škola má k dispozici moderně vybavenou kuchyň, která splňuje všechny zákonem stanovené hygienické a bezpečnostní nařízení.

Dětem je připravováno kvalitní jídlo dle jejich denního režimu. Samozřejmostí je dodržování pitného režimu. K dispozici mají na výběr z několika druhů nápojů. Chutná jídla nám vaří Jana, Pavla a Hanka, která je zároveň vedoucí kuchařkou a zajišťuje, aby strava byla pestrá a odpovídala požadavkům zdravé výživy.

.

Odhlášení/Přihlášení
              stravy

Jídelní lístek

Informace k režimu odhlašování a přihlašování stravy

Stravu dětem přihlašují a odhlašují zákonní zástupci přes konto dítěte na stránkách www.strava.cz, které si zřídí u vedoucí školní jídelny před prvním nástupcem do školy. 

Odhlašování a přihlašování stravy je možné nejpozději do 13:00 hod. den předem.

Všichni strávníci jsou přihlašováni na následující měsíc hromadně vedoucí školní jídelny vždy 25. předchozího měsíce. Odhlašování (popř. přihlašování) dětí ze stravy na následující měsíc je možný až od 26. předchozího měsíce na měsíc následující.

Nově nastupující děti jsou přihlášeny vedoucí školní jídelny na tzv. “zvykací týden“, kdy chodí pouze na přesnídávky. Změny v tomto týdnu jsou rodiče povinni nahlásit vedoucí školní jídelny.

.