U Kočiček

U Kočiček

Věk:  3 – 7 let
Učitelky:  Bc. Veronika Zemanová
                Alena Albrechtová 
Umístění třídy:  první pavilon vpravo

Jsme třída speciální se zaměřením na logopedii, baví nás si hrát a společně poznávat svět kolem nás. Ve školce procvičujeme i naše mluvidla a hrajeme na zobcové flétny, abychom brzy zvládli všechny hlásky na jedničku. Někteří z nás už brzy půjdou do školy a tak se na ni pomoci různorodých aktivit připravujeme, jiní jsou ve školce teprve chvíli. Rádi chodíme ven na vycházky  a baví nás se hýbat.

Červen u Kočiček

V červnu byla naše třída z důvodu rekonstrukce v MŠ rozdělena půlka dětí k Veverkám a druhá půlka k Ferdům. Děti se dobře zvládly zapojit do všech činností v daných třídách. Společně jsme byli v ZOO Plzeň, děti společně prošly všechna stanoviště v rámci sportovního dne v MŠ. Na konci školního roku jsme se rozloučili u zmrzliny a na dětském hřišti popřáli našim budoucím školákům hodně zdaru.

 

Rodina a povolání

Zbytek května patřil nejen maminkám, ale celé naší rodině. S dětmi jsme si povídali u fotografií kdo je kdo, naučili se novou písničku, hry a říkadla. Děti nám i říkaly, kdo z rodiny dělá jakou práci a na to jsme hned navázali poznáváním všech možných profesí. Byli jsme se s dětmi podívat na práci paní prodavačky, na práci knihovnic, ve školce jsme si hráli na stavitele, pošťáky či kadeřnice…

 

Den pro moji maminku

V pondělí 6. května proběhl v naší třídě den pro maminky dětí ze třídy. Děti svým maminkám nejprve zazpívaly písničky a předaly jim dáreček – vlastnoručně vyrobenou květinu. Potom jsme si společně zahráli několik her a nakonec jsme pozvali maminky ke stolečkům, kde na ně čekaly perníčky, které jim děti upekly. Později dostaly k dispozici materiál k výrobě dekorativního srdíčka z korků a kávových zrníček. Děti maminkám pomáhaly vyrábět a hotové výrobky byl jeden hezčí než druhý…

 

Duben aneb jarní hrátky se zvířátky

V měsíci dubnu jsme se seznámili s domácími zvířaty, která můžeme vidět v našem okolí. Děti se naučily, jak se od každého druhu jmenuje samec, samice a mládě. Hráli jsme si také s rytmizací slov, s první hláskou ve slově a učili se nové písně a říkadla. Koncem měsíce jsme se začali seznamovat se světem jarních květin a to i těch, které by do svého lektvaru mohly přimíchat čarodějnice, jejichž rej proběhl na školní zahradě poslední dubnový den.

 

Březen U Kočiček

Měsíc březen byl plný akcí, oslav a zážitků… Hned na jeho začátku jsme si ve třídě uspořádali muzikantský bál, děti si na něm zasoutěžily, zazpívaly a zatančily jako na opravdovém bále, zároveň si upevnily získané vědomosti o hudebních nástrojích…
V březnu do školky zavítalo krásné divadelní představení, oslavili jsme několikrát narozeniny někoho ze třídy a byli jsme na cvičení v tělocvičně s panem Buňkou… Zároveň k nám přišlo jaro tak jsme se učili co vše k jaru patří a chystali se na Velikonoce… Teď se už těšíme co nám po nich přinese měsíc duben…

 

Leden a únor v naší třídě

Tyto dva měsíce se nesly ve znamení větší nemocnosti, děti vždy vydržely chvíli zdravé a pak zase chytly nějaký zákeřný bacil… I tak jsme se ale stihli seznámit se zimou a počasím jaké nám přináší – počasí střídavé… Naučili jsme se k tomu i tematické říkadlo: „Co má zima na práci? Dělat si z nás legraci, chvíli mrzne padá sníh pak chodíme v kalužích… Už se zlobí na mou věru i rtuť v našem teploměru… „
K tomu plno písní a her. Povídali jsme si i o tom, jak se v zimě daří ptáčkům. Oslavili jsme narozeniny a svátky několika dětí a několikrát byli cvičit ve škole.

 

Jaký byl prosinec u Kočiček?

Měsíc prosinec nám přinesl různorodé počasí – sníh, déšť, mráz i slunce, nic nám ale nezabránilo v tom hlavním – těšit se na Mikuláše a později na Ježíška. Aby nám to těšení rychleji utíkalo, tak jsme se učili různorodé písně a koledy, seznámili jsme se s lidovými zvyky a tradicemi, vyrobili jsme dárky které jsme rodičům dali na slavnostní třídní besídce… V mezičase jsme si byli opět zacvičit ve škole, ve velké tělocvičně… Bylo toho opravdu hodně. Posuďte sami na přiložených fotografiích…

 

Co přinesl listopad

Podzim se pomalu přiblížil ke svému konci, děti si během různých aktivit a her opakovaly co všechno k podzimu patří, poznávali jsme společně přírodu a její proměny. Poslední listopadový týden přinesl i první sníh a tak jsme ho hned využili a vyrazili bobovat. Přijelo k nám další krásné divadlo a absolvovali jsme další zábavné cvičení s Jirkou Buňkou ve škole.

 

Bubnování ve školce

V úterý 31.10. jsme měli možnost si vyzkoušet jak se hraje na africké bubny. Všechny děti z naší školky si bubnování s panem lektorem velmi užily, zkusily si jak se dá bubnovat jako když běží slon, had nebo opice. Měly možnost hrát na bubny podle nohou kamaráda a nebo naopak hrát pro kamaráda aby se mohl hýbat…

Říjnové radosti

Během měsíce října nám přálo počasí – bylo krásně podzimní – střídalo se slunečno s deštěm a příroda tak mohla tvořit všechna svá barevná podzimní kouzla. Několikrát jsme s dětmi vyrazily na dlouhou podzimní vycházku, kde jsme sbíraly všemožné plody podzimu, které jsme pak využívaly i ve třídě jako výukové pomůcky. obratnost do velké tělocvičny základní školy, kde pro ně připravuje program pan Jiří Buňka. Z prvního cvičení byly děti nadšené a příjemně unavené.

Září u Kočiček a Cvičení ve velké tělocvičně

Letošní září se velmi vydařilo, počasí přálo delším vycházkách a poznávání okolí mateřské školy ale i celých Kralovic. V naší třídě zůstalo jádro dětí stejné jako v loňském školním roce, ale 5 dětí k nám přišlo z jiných tříd a tak jsme se také seznamovali navzájem a hráli hry, které nám pomohly zapamatovat si jména nových kamarádů…

V letošním školním roce budou chodit děti z naší třídy každý měsíc jednou nebo dvakrát rozvíjet svoji pohybovou obratnost do velké tělocvičny základní školy, kde pro ně připravuje program pan Jiří Buňka. Z prvního cvičení byly děti nadšené a příjemně unavené.