U Berušek

U Berušek

Věk: 5 – 7  let
Učitelky: Marka Cermanová
                Bc. Markéta Urbanová
Umístění třídy:  třetí pavilon přízemí

Jsme třída dětí, které už to ve školce dobře znají, ale než půjdou do školy, tak ještě musí stihnout plno věcí poznat a zažít. U Berušek se učíme vzájemně se respektovat, zlepšovat se ve své sebeobsluze, máme dostatek prostoru k samostatnosti, ale když je potřeba, tak vždy poblíž najdeme pomocnou ruku.

V květnu si děti upevňovaly vztah ke kultuře a umění, vyzkoušely si, jak náročné je nacvičit, ale i vést nácvik krátkého představení. Děti z Berušek, které navštěvují taneční kroužek, učily ostatní kamarády jednotlivé prvky z tanečků. Výsledek nácviku tanečního kroužku jsme pak shlédli na přehlídce MŠ Mateřinka. V MŠ nás také navštívil učitel houslí z LŠU, který dětem přiblížil hru na nástroj, i nástroj samotný, jeho detaily a výrobu. Povídali jsme si také o rodině, práci, povolání, členech rodiny a volném čase v rodině, učili se básničky a písničky na dané téma, kreslili jsme portrét maminky a vyrobili jí dáreček k svátku maminek.

 

Velikonoční přípravy, výzdoba i hry nás pohltily hned na začátku měsíce. Po prázdninách jsme se vrhli do příprav k zápisu do ZŠ, hráli jsme si na školu, opakovali, co jsme se naučili a dokonce jsme školu i navštívili .

 

Březen jsme si užili naplno. Navštívili jsme Muzeum stavitelství v Plasích, dověděli se spoustu zajímavých věcí a vyzkoušeli si truhlářské řemeslo. V Lidovém domě v Kralovicích jsme si užili zábavu a tanec na Pohádkovém karnevalu. Připomněli jsme si Ponožkový den a vysvětlili si jeho význam a celý zbytek měsíce jsme si povídali o příchodu jara, zmínili jsme lidovou tradici vynášení Moreny a maminkám jsme připravili překvapení v podobě první jarní kytičky.

 

Únor u Berušek se nesl ve znamení pohádek. Ve třídě se nám usídlily Jeskyňky, vyrostla nám Perníková chaloupka a taky obrovitá řepa. Děti se naučily všechny pohádky krásně vyprávět, některé dokonce ve verších. S pohádkou a překrásným malým ručně šitým cirkusem přijelo do MŠ i divadlo Nána,. Pohyb si děti užily nejen ve třídě a venku, ale také v Area D v Plzni, kde byly pochválené trenéry za práci s míčem a na překážkových drahách. Po jarních prázdninách jsme si užili masopustní veselí i s tancovačkou.
V povánočním období jsme se naplno začali věnovat českým pohádkám a pohádkovým knížkám. Po připomenutí příchodu Tří králů v knížce Chaloupka na vršku jsme měli ve školce možnost vidět představení netradiční pohádky a pozorovat práci profesionálních herců. Při návštěvě knihovny jsme se dozvěděli něco o smyslu knihovny, práci paní knihovnice a poznávali jsme pohádky podle ilustrací. Vše jsme si vyzkoušeli při hře, vyrobili jsme si průkazky do knihovny a dokonce poskládali a dotvořili vlastní pohádkovou knížku. A abychom jen neleželi v knihách, volné chvíle jsme si zpestřili cvičením a dováděním při písničkách. Také jsme prozkoumali funkce nových elektronických hraček od Ježíška, jako je mikroskop nebo Albi tužka.
1. prosince děti pozvaly své rodiče na posezení do ČERTOVSKÉ ŠKOLY s dramatizací příběhu stejného názvu. Dětem se vystoupení moc povedlo. Podvečer si užily a doufáme, že rodiče také. Během dalších dní prožívaly adventní čas pečením cukroví, zdobením třídy, stromečku, vyráběním, návštěvou kostela svatého Petra a Pavla v Karlovicích, kde si zazpívaly koledu za doprovodu varhan a vyslechly legendu o zrození Ježíška. Velkou radost nám udělal první sníh, na kterém děti dováděly při sáňkování. A teď už jen ten Ježíšek,…
Listopad se nesl ve znamení příprav na svátky dušičkové, sv. Martina a na výzdobu třídy pro čertovskou slavnost. Děti si užily halloweenskou pavoučí síť a krmení pavouků, svatomartinskou hru, vyráběli jsme pro Martina štíty, létali s draky a v Radovánku jsme si vyrobili vánoční překvapení pro rodiče. A taky jsme už vyvolali pár čertů z pekla…
Děti od Berušek využívaly celý říjen krásných slunečných a teplých dnů k procházkám do lesa a do přírody v okolí Kralovic. Sbíraly houby a přírodniny, hrály pohybové i paměťové a postřehové hry, vařily na louce lektvary a honily víly. Moc si to užívaly.
Vstoupili jsme se do nového školního roku ve třídě Berušek. Děti si zvykají na nové prostředí, vybavení třídy je výhradně pro předškolní děti.
Hned jsme si vyrobili krásné berušky a podzimní zvířátka do krásné zrekonstruované šatny, využili jsme zářijové sluníčko pro hry na zahradě a výlety do přírody.
Prověřili jsme jejich tělesnou zdatnost při cvičení na nářadí a další znalosti a dovednosti pro vstup do školy, které budeme celoročně rozvíjet.