Omlouvání dětí

Starší děti – předškolního věku

Pokud dítě nepřijde do školy více než 3 dny, je zákonný zástupce povinen písemně kontaktovat ředitele školy na e-mail: reditelka@skolkakralovice.cz.

 

Mladší děti

Pokud dítě nepřijde do školy více než 10 dnů, je zákonný zástupce povinen dítě písemně omluvit do tiskopisu u pedagoga na třídě.

Po nemoci dítěte vyplní zákonný zástupce (po dohodě s pedagogem) tiskopis: Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte