Omlouvání dětí

Starší děti – předškolního věku

Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti předškolního dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů učitelce na třídě – písemně do omluvného listu (tiskopis – omluvný list). 

Mladší děti

Pokud dítě nepřijde do školy více než 10 dnů, je zákonný zástupce povinen dítě písemně omluvit do tiskopisu u pedagoga na třídě.

Po nemoci dítěte vyplní zákonný zástupce (po dohodě s pedagogem) tiskopis: Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte