Úhrada za stravování

Dítě má nárok odebrat denně přesnídávku, oběd a odpolední svačinu, pokud navštěvuje třídu s celodenním provozem.

  • přesnídávka  8,- Kč + 2,- Kč pití
  • Oběd  20,- Kč
  • Odpolední přesnídávka  8,- Kč + 2,- Kč pití
  • Celkem  40,- Kč

Pokud dítě onemocní či z jiného nepředvídaného důvodu není přítomno ve škole, může si jídlo vyzvednout jen v první den absence. Jídlo na další dny v době absence musí zákonný zástupce dítěte odhlásit.

Stravné je hrazeno formou inkasa z účtu vždy k 20. v měsíci. Částka je rozdílem mezi jistinou Kč  1 500,- a stravným a školným za dané období. Zákonný zástupce musí zajistit  dostatek finančních prostředků na svém účtě.

Další podrobnosti viz  „Vnitřní řád školní jídelny mateřské školy“