Úhrada za stravování

Dítě má nárok odebrat denně přesnídávku, oběd a odpolední svačinu, pokud navštěvuje třídu s celodenním provozem.

  • Přesnídávka  8,- Kč + 2,- Kč pití
  • Oběd  20,- Kč
  • Odpolední přesnídávka  8,- Kč + 2,- Kč pití
  • Celkem  40,- Kč

Pokud dítě onemocní či z jiného důvodu není přítomno ve škole, může si jídlo vyzvednout jen v první den absence. Výdej jídel je od 11:30 hodin do 13:00 hodin. Jídlo na další dny v době absence musí zákonný zástupce dítěte odhlásit.

Stravné je hrazeno formou inkasa z účtu vždy k 20. v měsíci. Částka je rozdílem mezi jistinou 1 500,- Kč a stravným a školným za dané období. Zákonný zástupce musí zajistit  dostatek finančních prostředků na svém účtu.

Stravné je přihlašováno hromadně všem dětem vždy 25. dne předchozího měsíce na měsíc následující. Zákonný zástupce si stravu odhlašuje prostřednictvím svého konta na stránkách www.strava.cz. 

Další podrobnosti viz  „Vnitřní řád školní jídelny mateřské školy“