Úhrada za stravování

Ceny stravného od 01.09.2022:

Děti v kategorii 3 – 6 let:

  • Přesnídávka             10,- Kč
  • Oběd                      25,- Kč
  • Svačina                     10,- Kč


Děti v kategorii 7 – 10 let

  • Přesnídávka            11,- Kč
  • Oběd                      28,- Kč
  • Svačina                     11,- Kč

Dítě má nárok odebrat denně přesnídávku, oběd a odpolední svačinu, pokud navštěvuje třídu s celodenním provozem.

Pokud dítě onemocní či z jiného důvodu není přítomno ve škole, může si jídlo vyzvednout jen v první den absence. Výdej jídel je od 11:30 hodin do 12:30 hodin. Jídlo na další dny v době absence musí zákonný zástupce dítěte odhlásit.

Stravné je hrazeno formou inkasa z účtu vždy k 20. v měsíci. Částka je rozdílem mezi jistinou 1 500,- Kč, stravným a školným za dané období. Zákonný zástupce musí zajistit  dostatek finančních prostředků na svém účtu.

Všichni strávníci jsou přihlašováni na následující měsíc hromadně vedoucí školní jídelny vždy 25. dne v měsíci. Odhlašování (popř. přihlašování) dětí ze stravy na následující měsíc je možný až od 26. předchozího měsíce na kontě www.strava.cz.

Další podrobnosti viz  „Vnitřní řád školní jídelny mateřské školy“