Úhrada za stravování

Dítě má nárok odebrat denně přesnídávku, oběd a odpolední svačinu, pokud navštěvuje třídu s celodenním provozem.

Děti v kategorii 3 – 6 let:

  • Přesnídávka  8,- Kč + 2,- Kč pití
  • Oběd  20,- Kč
  • Odpolední přesnídávka  8,- Kč + 2,- Kč pití
  • Celkem  40,- Kč


Děti v kategorii 7-10 let

  • Přesnídávka  9,- Kč + 2,- Kč pití
  • Oběd  23,- Kč
  • Odpolední přesnídávka  9,- Kč + 2,- Kč pití
  • Celkem  45,- Kč

Pokud dítě onemocní či z jiného důvodu není přítomno ve škole, může si jídlo vyzvednout jen v první den absence. Výdej jídel je od 11:30 hodin do 12:30 hodin. Jídlo na další dny v době absence musí zákonný zástupce dítěte odhlásit.

Stravné je hrazeno formou inkasa z účtu vždy k 20. v měsíci. Částka je rozdílem mezi jistinou 1 500,- Kč, stravným a školným za dané období. Zákonný zástupce musí zajistit  dostatek finančních prostředků na svém účtu.

Všichni strávníci jsou přihlašováni na následující měsíc hromadně vedoucí školní jídelny vždy 25. dne v měsíci. Odhlašování (popř. přihlašování) dětí ze stravy na následující měsíc je možný až od 26. předchozího měsíce na kontě www.strava.cz.

Další podrobnosti viz  „Vnitřní řád školní jídelny mateřské školy“