U Medvídků

IMG_0001

U Medvídků

Věk: 2 – 4 let
Učitelky: Bc. Markéta Urbanová
                 Bc. Eva Bulínová
Umístění třídy:  druhý pavilon přízemí

V naší třídě U Medvídků
šikovné jsme dětičky, 
cvičíme a zpíváme si
samé hezké písničky. 
Učíme si spolu hrát, 
kamarádům pomáhat.
Máme se tu všichni rádi, 
protože jsme kamarádi. 

Téma rodina a povídání o ní, město kde žijeme, výrobek ke dni matek, více času stráveného venku na louce a zahradě MŠ, dechové cvičení, obtisknutí listů pampelišky, kresba postavy, divadlo „O popletené pohádce“, nás provázelo celý měsíc.

 

Na zahradě MŠ jsme měli Čarodějnický rej.  Všichni společně tančili, zpívali a zdobili Májku. Poté si děti prošly stanoviště, která pro ně byla připravena.

 

V naší třídě jsme pokračovali v tématu Jaro, ukazovali si a poznávali květiny, brouky a život na louce. Děti si při výtvarné chvilce vyrobily sněženku a společně mraveniště. Zacvičily si pro zdravé nožičky a protahovaly se s prvky dětské jógy.

Měsíc duben nám přinesl oslavu „pálení čarodějnic“ Děti procvičily dechové i jazykové cvičení, třídily dle obrysů předměty, také nacvičovaly tanec s písničkou v doprovodu klavíru, dokreslily každý svou čarodějku. Děti si vytvořily každé svoje košťátko a ozdobily si svou májku na třídě, aby se připravily na „Rej Čarodějnic“, který se konal v MŠ.

 

Měsíc březen se nesl v duchu přivání jara. Společně děti poznávaly znaky jara a Velikonoc. Učili se novou básničku s pohybem, zdokonalovaly koordinaci těla při dětské józe, na  „opičí dráze“, venku v přírodě i na zahradě MŠ. Učili se pojmenovat barvy a cvičili ruku při grafomotorice.  Každé z dětí si vyrobilo „kuřátko ve skořápce“  domů a také svou květinu na nástěnku.

 

V měsíci únoru jsme ve třídě „Medvídků“ poznávali lesní zvířata a ptáčky. Děti modelovaly les pro zvířátka, vyráběly veverky a jako společnou práci vytvářely krmítko pro ptáčky. Děti nasypaly krmení do krmítka za okny MŠ a poté pozorovaly druhy ptáčků při zobání. Také hrály nové pohybové hry, vytleskávaly slova a zkoušely dechové cvičení.

Společně jsme navštívili místní kino s pohádkou „Tlapková patrola ve velkofilmu“.

Nový rok jsme na třídě u Medvídků přivítali s povídáním o vánočních svátcích, dárcích a prázdninách, které utekly jako voda. Na začátku měsíce Ledna jsme přivítali návštěvu Tří králů, kteří zazpívali dětem. Také si děti vyrobily svetry, čepice a rukavice z papíru, které provlékaly bavlnkami a zdobily krepovým papírem, zkoušely grafomotorické cvičení pro nejmenší a z papíru lepily vločku. Hrály novou pohybovou hru „Hledá zmrzlá meluzína“, učily se básničku s pohybem „Svetr, šála,rukavice“ a „Sněhuláček panáček“,  písničku s klavírem „Ze sněhu panáček“ a „Jednou v zimě brzy ráno“.

Ve třídě u Medvídků začal prosinec akcí „Tvoření s rodiči“, na které děti ukázaly rodičům písničky a básničky, které se naučily, společně si vytvořili čerta a poseděli při Vánočním cukroví.

Navštívili divadlo v MŠ „Potkali se u Betléma“. Děti si také na téma Vánoce zpívaly a říkaly básničky, hrály pohybové hry a vyráběly zápich s dřevěných kapříků a stromeček z papíru.

Zdobily stromeček ve třídě, pekly cukroví, které vykrajovaly, po upečení mazaly a s chutí i snědly.

Tradičně i do MŠ zavítal Ježíšek, který dětem nadělil pod stromeček hračky od nových aut, po magnetické stavebnice, puzzle, korálky, silnici, až po velké kostky na stavění.

Listopad U Medvídků

Ve třídě U Medvídků jsme za měsíc listopad stihli společnou akci pro rodiče s třídou Žabiček – „Uspávání broučků“, kde si děti vyrobily a uspaly básničkou broučka, zkusily hmatovou i koordinační hru, opekly buřty a strávily společný podvečer.

Také jsme se společně učili nové říkanky, písničky k deštivému a podzimnímu období – sklízení zeleniny, stříhání a lepení i společnou práci ve skupině.

Také u nás v MŠ proběhlo divadlo Nána a pohádka O „Andělíčkovi“ a spolu s kamarády zažili letošní první hry ve sněhu.

 

V měsíci říjnu stále probíhá u některých dětí adaptace. Většina dětí se již zapojuje do přímé činnosti a zvládají režimové momenty. Děti se během října učily nové básničky, písničky a pohybové hry, které je moc baví. Vyrobily si stromečky s mačkaným papírem, také ježky a jablíčka z modelíny a domeček s listím. Zkoušely grafomotorické cvičení, poznávaly barvy a hrály smyslové hry. S dětmi jsme navštívili kino s pohádkou Krteček, v MŠ proběhla akce Bubnování, kterou si děti moc užily.

 

V naší třídě probíhá adaptace. Děti si zvykají na nové prostředí, kamarády a režim dne. Společně vytvářely medvídky, kde mačkaly papír a pracovaly s prstovými barvami, vyráběly draky, učily se říkadla s pohybem a písničky při doprovodu klavíru. Děti se učí navazovat vztahy jeden k druhému a osvojovat základní komunikační schopnosti.