U Medvídků

U Medvídků

Věk: 3 – 4 let
Učitelky: Taťána Fojtíková
                 Bc. Lenka Zímová
Umístění třídy:  druhý pavilon přízemí

V naší třídě U Medvídků
šikovné jsme dětičky, 
cvičíme a zpíváme si
samé hezké písničky. 
Učíme si spolu hrát, 
kamarádům pomáhat.
Máme se tu všichni rádi, 
protože jsme kamarádi. 

Výlet do ZOO Plzeň. Počasí nám sice moc nepřálo, ale zvířátka jsme viděli a máme na co vzpomínat.

I když jsme malí medvídci, výlet jsme zvládli na 1!🤩👍🦒🐒🦁

 

Medvídci na návštěvě u zvířátek. Děti se potěšily s králíky, kočkou, slepičkami, viděly výcvik psa a pozorovaly rybičky v bazénku.

Děkujeme paní Janě za ochotu a milé setkání. 🙂 🐶 🐈‍⬛ 🐇

 

Oslava Dne dětí na zahradě naší mateřské školy. Děti soutěžily na stanovištích, které pro ně připravily paní učitelky ze všech tříd. 🥰

Za odměnu si děti odnesly diplom a sladkosti.

 

Ve čtvrtek 11.5. se sešly ve třídě u Medvídků děti se svými maminkami na kreativním odpoledni, které bylo uspořádané ke Dni matek. Děti zazpívaly písničky, společně s maminkami si zatančily taneček a nazdobily nákupní tašky. Bylo to milé setkání a maminkám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku.

 

V pátek 28.dubna se děti od Medvídků staly čaroději a čarodějkami. Na zahradě si zařádily při společném tanci, prošly stanoviště s plněním čarodějnických úkolů a přihlížely stavění máje. Děkujeme maminkám za přípravu kostýmů. 🥰

Obdivujeme první jarní kytičky 🌸😊 

 

Vítání jara u Medvídků. Děti se učily malovat štětcem vodorovnou čáru a tím ozdobit obří vejce. Dílky různých stavebnic vytvářely zdobení obří kraslice a sestavovaly sluneční paprsky tříděním a zrakovým rozlišováním žlutých tvarů. Skládaly v celek obrázky s jarní tématikou a uvolňovaly paži jednoduchým grafomotorickým cvičením.

Ve čtvrtek 16.3. si děti užily ,,Pohádkový karneval s popleteným králem“. Zatančily si, zasoutěžily a Martínek – Aladin probudil Sněhurku. Maminkám děkujeme za spolupráci při přípravě kostýmů.🥳

Medvídci v pohádce ,,O Červené Karkulce“.

V pátek 10.3. děti od Medvídků a od Žabiček navštívily Farmu Janko ve Vysoké Libyni, kde měly možnost být v těsném kontaktu se zvířaty.Největším zážitkem bylo krmení a hlazení jehňátek. Děti si také prohlédly zemědělské stroje a celé hospodářství. Děkujeme za krásné dopoledne.

„CHCI BÝT ZDRAVÝ“. V tomto tématickém bloku děti poznávaly části lidského těla, získávaly povědomí o ochraně zdraví před nemocemi, nacvičovaly čištění zoubků a obvazování, třídily zdravé a nezdravé potraviny, cvičily pro zdraví a pracovaly s nůžkami.

Medvídci se těší na Ježíška. Společně pekli cukroví, vyrobili ozdobičky na stromeček, užili si odpoledne s rodiči, kde vyrobili svícen. Otiskem ruky vytvořili krásné andílky a odnesli dopis Ježíškovi.🎄

Za zvířátky do lesa:
Medvídci si povídali o tom, jak se zvířátka připravují na zimu. Třídili podle druhu, přiřazovali stíny, hledali cestičky a zaznamenávali je. Také malovali stromy, modelovali ježky a vyrobili krásného lesního skřítka. Na konci tematického celku odnesli zvířátkům potravu do lesa.

Hrajeme si s podzimem. Poznáváme další ovoce a zeleninu, ochutnáváme, poznáváme rozdíly. Uvolňujeme paži a snažíme se držet správně pastelku a štětec.

Podzim je tu! Medvídci poznávají plody podzimu všemi smysly a vyhledávají vše, co je červené jako jablíčko. 🍎

V září jsme na třídě U Medvídků přivítali nové dětičky.

Poznávají prostředí a seznamují se s kamarády.

Ať se všem ve školce líbí! 😊