U Žabiček

U Žabiček

Věk: 2 – 4 let
Učitelky: Markéta Vlková
                Nikola Lískovcová
Umístění třídy:  druhý pavilon 1. patro

Šla žabička do školky,
měla nové bačkorky.
Na tabuli bylo psáno, 
že školka bude každé ráno.
Sluníčko se na ni směje, 
pěkný den ji zrána přeje. 

 

Žabky

Veselé Velikonoce!

Děti se seznamovaly se symboly svátků jara při pohybových hrách, písních, zdravotním cvičení s vajíčkem nebo také při tvorbě velikonočního květináčku s osením. Tvořivě dramatickými činnostmi jsme ztvárnili příběh „O kohoutkovi a slepičce“, při kterém si děti upevňovaly kamarádské vztahy. Velikonoční radovánky jsme zakončili stezkou s úkoly a hledáním pokladu. 

 

Ať žije karneval!

Je březen, měsíc, kdy vrcholí masopustní a karnevalové veselí, které jsme si užili i my. Společně jsme si vyrobili „Šaška“, který nám pomáhal pojmenovávat a třídit základní barvy a tvary. S nimi jsme si hráli i při výtvarných a pohybových činnostech. Na závěr jsme si ve třídě uspořádali karneval v podobě zábavného dopoledne v maskách plné soutěží, her a tance. Děkujeme rodičům za spolupráci. 🙂 

 

S bacily si poradíme…

V únoru se řada z nás nejen „U Žabiček“ potýkala s různými bacily a nemocemi, a tak jsme si přečetli příběh „O zlém Bacilu a hodném Vitamínu.“ Povídali jsme si o prevenci, jak předcházet nemocem, o dodržování hygieny, o zdravém stravování a pohybu. Rozvíjeli jsme slovní zásobu s rytmizací a s artikulačním cvičením. Výtvarně si děti ztvárnily bacily pomocí rozfoukání barevné tuše, dále si mohly vyzkoušet práci s papírem a lepidlem při výrobě pana doktora nebo sanity.

 

Už je tady paní Zima…. 

V novém roce jsme se pomocí pohádkového příběhu seznámili s paní Zimou, kterou jsme si také společně vyrobili. Povídali jsme si, co všechno umí, co nám může vykouzlit a hravými činnostmi jsme rozlišovali tvary kulaté (sněhová koule) a špičaté (rampouchy). Počasí nám se sněhem moc nepřálo, tak alespoň ve třídě jsme si za doprovodu písně s pohybem „Koho mráz a zima láká…“  postavili sněhuláka.

 

Mik, Miku, Mikuláš…

Mikulášské nadílce s andělem a čerty, kterou si pro děti připravily zaměstnankyně naší mateřské školy, neunikli ani naši nejmenší. Všechny děti byly velmi statečné a společně mikulášské návštěvě zazpívaly i zatančily.

Zima ťuká na vrátka, připravte se zvířátka…

Od uspávání broučků jsme se přesunuli mezi lesní zvířátka, povídali jsme si o jejich domečkách, o zimním spánku a o tom, jak jim můžeme v zimě pomoci. S lesními zvířátky jsme se potkali i v pohádce „Boudo, budko“ nebo „O Koblížkovi.“ Děti si vyzkoušely řadu výtvarných technik a pracovních dovedností, od malování temperovými barvami, výroby lampionu, po trhání a lepení papíru.

V listopadu nás také navštívilo Divadélko Nána se svou „Andělskou pohádkou“, kterou děti napjatě sledovaly. Příběh o neposedném andělíčkovi nám vyvolal příjemnou náladu na blížící se advent…

Už je podzim, listí žloutne..

S příchozím podzimem objevujeme krásy přírody, jak se všechno proměňuje v příjemné barvy. Sbírali jsme přírodniny, se kterými jsme si hráli a také vyráběli. K podzimu také neodmyslitelně patří zpracování jablek – ochutnávali jsme jablíčka, zavařovali na papíru pomocí temperových barev, hráli jsme hry s padákem, zpívali a také tancovali. Poslední říjnový den jsme zakončili zajímavou akcí – tím bylo bubnování na africké bubny. Díky bubnům Djembe jsme se naučili základy rytmu a rozvoj kreativity. 

Ve třídě si postupně všichni zvykáme a užíváme si společný čas s kamarády a s úsměvem. 

My jsme malé žabičky, chodíme do školičky aneb První měsíc ve školce…

Září nám uteklo jako voda, poznali jsme nové kamarády, seznámili jsme se s denním režimem školky i s prvními společnými pravidly třídy, které se snažíme dodržovat, aby nám tu bylo hezky. Hráli jsme seznamovací hry, ale také hodně zpívali a vyzkoušeli jsme si i výtvarné činnosti s voskovým pastelem, prstovými a temperovými barvami.