Organizace školního roku

Rada města Kralovice schválila uzavření MŠ v letních měsících (červenec, srpen) pro rok 2024 v termínu od 5.8. – 30.8.2024.

V době prázdninového volna je mateřská škola otevřena v omezeném režimu dle počtu přihlášených dětí.
Zákonný zástupce tuto informaci (zda dítě přijde do MŠ či nikoliv) předá paní učitelce na třídě. 

Organizace školního roku 2023/2024

Podzimní prázdniny – 26.10.2023 – 27.10.2023

Vánoční prázdniny – 23.12.2023 – 2.1.2024

Pololetní prázdniny – 2.2.2024

Jarní prázdniny – 19.2.2024 – 25.2. 2024

Velikonoční prázdniny – 28.3.2024

Letní prázdniny – 29.6.2024 – 1.9.2024