Rozdělení tříd

U Ferdy  mravence

Počet dětí: 14
Věk: 5-6 let
Učitelka: Alena Albrechtová
Ve třídě  ,,U Ferdů “ budujeme přátelskou a bezpečnou atmosféru, zdokonalujeme se ve všem, co má předškolák umět. Snažíme se co nejvíce využívat praktických činností, vycházek, výletů při poznávání reálného, současného světa.

U Kočiček

Počet dětí: 15
Věk:  4-7 let
Učitelky: Bc. Veronika Zemanová a Bc. Blanka Meinlschmidtová

Jsme třída speciální se zaměřením na logopedii, baví nás si hrát a spolu s plyšovou kočkou Bětkou poznávat svět kolem nás. Ve školce procvičujeme i naše mluvidla a hrajeme na zobcové flétny, abychom brzy zvládli všechny hlásky na jedničku. Někteří z nás už brzy půjdou do školy a tak se na ni pomoci různorodých aktivit připravují, jiní jsou ve školce teprve chvíli… Rádi chodíme hodně ven na vycházky i jiné aktivity a baví nás se hýbat. 

U Medvídků

Počet dětí: 23
Věk: 3-4 let
Učitelky: Taťána Fojtíková a Ludmila Klaubová

V naší třídě U Medvídků,
nejmladší jsme dětičky,
poznáváme všechno nové,
třídu, hračky, básničky.
Hrajeme si, díváme se,
co kolem nás děje se,
nejvíc se nám ale líbí,
když kamarád směje se.

Děti se seznamují s prostředím třídy a celé MŠ, poznávají nové kamarády a paní učitelky. Učí se dodržovat pravidla soužití ve třídě, zdokonalují se v sebeobsluze. Naší prioritou je, aby se dětem v mateřské škole líbilo, byly spokojené, usměvavé a šťastné.

U Žabiček

Počet dětí: 25
Věk: 3-5 let
Učitelky: Jana Juhová a Alena Antošová

Každé ráno vstávám rád,
k Žabičkám si půjdu hrát.
Mám tam nové kamarády,
stavíme si spolu hrady.
Celý den se budem smát,
tvořit, zpívat, tancovat.
A co ještě neumíme,
u Žabek se naučíme.
Než se máma z práce vrátí,
čas se nám tu rychle krátí.

Děti, které již chodily do mateřské školy, přivítaly letos U Žabiček své nové kamarády.

U Berušek

Počet dětí 25
Věk: 3-5 let
Učitelky: Jiřina Cinková a Bc. Markéta Urbanová
Asistentka: Jitka Slámová

Jsme třída dětí, které už to ve školce dobře znají, ale než půjdou do školy, tak ještě musí stihnout plno věcí poznat a zažít. U Berušek se učíme vzájemně se respektovat, zlepšovat se ve své sebeobsluze, máme dostatek prostoru k samostatnosti, ale když je potřeba, tak vždy poblíž pomocnou ruku. Nejraději si hrajeme se zvířátky a stavebnicemi, baví nás také cvičení.

U Myšek

Počet dětí: 24
Věk: 5-7 let
Učitelky: Miroslava Romová a Marie Oudová
Asistentka: Michaela Vaníčková

Spolu jsme se potkali, ruce jsme si podali.
Když se dáme dohromady, tak nám bude dobře tady.
Jsme tu skoro školáci, užijem si legraci.
U myšek se dobře máme, všechno s chutí uděláme.
Všemu chceme rozumět, objevujem celý svět.

U Veverek

Počet dětí: 21
Věk: 4-5 let
Učitelky: Petra Soukupová, Kristýna Hejdová a řed. Hana Tobrmanová

Kdo si chce „U Veverek“ hrát, na pravidla musí dbát. Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.

Snažíme se o vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná a kamarádská atmosféra. Podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Kladame důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc a spolupráci. Těšíme se na nové zážitky, které společné prožijeme.