MALÍ STAVITELÉ.

Centrum stavitelského dědictví Plasy bylo cílem cesty dětí za novým poznáním ve světě techniky. Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II zajistil dětem a pedagogickým pracovníkům speciální vzdělávací program ,,Truhlářství – práce se dřevem“, který propojuje oblasti technického vzdělávání, historie, světa práce a uměleckých (řemeslných) činností. Jeho prostřednictvím je v dětech rozvíjen vztah k reálnému světu a vytvářen základ polytechnického vzdělávání. Nejen prohlídka muzea s odborným výkladem, ale i praktické tvoření se dřevem bylo pro nás všechny velkým přínosem. Jako památku si děti odnesly vlastnoručně vyrobené autíčko, ze kterého měly obrovskou radost.

MALÍ STAVITELÉ