NÁVŠTĚVA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V měsíci dubnu čeká budoucí školáky zápis do základní školy. Aby děti poznaly nové prostory co nejblíže, byly jim umožněny návštěvy hned dvě. Nejdříve si prohlédly celý areál školy-šatny, učebny, kancelář, kuchyň s jídelnou, družinu i tělocvičny. Dále následovalo velmi milé a příjemné překvapení se zpětnou vazbou. Žáci z pátých tříd si připravili pod vedením svých pedagogů dramatizaci tří pohádek, které budou součástí zápisu. Předškoláci tak mohou využít krásného prožitku z divadelního představení hraného dětmi při svém vyprávění vybrané pohádky.

 V dalším týdnu směřovala druhá návštěva dětí přímo do třídy prvňáčků, kteří se pochlubili svými dovednostmi ve čtení, psaní, zpěvu, ale i souhře se svojí paní učitelkou. Mateřáčci měli možnost sledovat výuku, zapojit se do činností, vyzkoušet si sezení v lavici, prohlédnout si pomůcky žáků a školní prostředí, ve kterém se budou zanedlouho sami pohybovat.

Děkujeme pedagogům Základní školy Kralovice za jejich vstřícnost a spolupráci. Zpestřili a odlehčili dětem vstup k jejich budoucím školním povinnostem.