Malí umělci

V neděli 8. 12. děti z pěveckého a hudebně pohybového kroužku při MŠ potěšily svým vystoupením důchodce a širokou veřejnost na „Vánoční besídce“ v LD Kralovice, kterou pořádal Klub důchodců. Melodickými písněmi a tancem naladily vánoční atmosféru a svým uměním zpestřily adventní program.