Nová spojovací chodba v MŠ dokončena

V úterý 1. října byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná spojovací chodba naší mateřské školy.

Symbolického přestřižení pásky se ujali náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner, ředitelka MŠ Hana Tobrmanová, starosta města Karel Popel a zástupce stavební firmy Jiří Král. Významné události přihlíželi ostatní pozvaní hosté, děti a zaměstnanci MŠ.

Naše poděkování patří zastupitelům města za uskutečnění této rozsáhlé stavby. Vzniklo tak nové moderní zázemí, které nám všem usnadní přesun po celém zařízení školy. Velké prostory chodby využijeme pro společná setkání a různé akce.

Poděkování také patří vedení firmě KRÁL PM CENTRUM, která stavbu provedla, za předání finančního daru v hodnotě 15 000,- Kč mateřské škole.

Vážíme si zvelebeného prostředí, ve kterém vyrůstají naše děti.