Vánoční besídky

V naší mateřské škole během celého prosince probíhaly třídní vánoční besídky. Pro děti je návštěva rodičů a blízkých v jejich hernách vždy slavnostním zážitkem. Chtějí předvést své dovednosti, představit rodičům své kamarády a ukázat jim své oblíbené hračky.
V programu besídky každé třídy nechybí básně, písně, tance nebo dramatizace pohádek. Pestrost žánrů vždy vychází z Třídních vzdělávacích programů, které sestavují učitelky. Snaží se o propojení činností a námětů, aby vznikl zábavný celek, který přináší radost především dětem.
Veselá vánoční atmosféra se podařila naladit v každé třídě. Spokojenost dětí a jejich rodičů s příjemným posezením nám bylo zaměstnancům MŠ velkou odměnou.