Návštěva kostela

Ve čtvrtek 19. 12. se uskutečnila v kralovickém kostele sv. Petra a Pavla vánoční akce – Dětský advent, který uspořádala Římskokatolická farnost Kralovice ve spolupráci s mateřskou školou a Spolkem Gryspek. Celá akce byla financována z mikrograntu MAS Světovina a příspěvku Spolku Gryspek.
Děti měly možnost nakouknout do interiéru kostela, vyslechnout si proslov místního faráře, prohlédnout si betlém a zazpívat si vánoční koledy. Hledání sošek Marie a Josefa v kostelních prostorách bylo pro děti velmi zábavné a zároveň naučné. Na závěr bylo každé dítě obdarováno malým slaměným andílkem a sladkým vánočním cukrovím.
Pro nás všechny zúčastněné tato akce splnila svá očekávání a umožnila nám příjemně prožít společně strávené chvíle.