Lego je to, co nás baví

Naše mateřská škola se přihlásila do programu Malá technická univerzita. Přednášky s názornou ukázkou probíhaly v dopoledních hodinách ve třídách MŠ. Pod vedením lektorky se předškoláci od Ferdů, Koček a Myšek stali malými projektanty a staviteli. Seznámili se s didaktickou stavebnicí Lego a jejími možnostmi využití při hře.
Při stavbě domů děti nahlédly do tajů technického výkresu. Učily se v něm orientovat a porozumět kanalizačním i elektroinstalačním rozvodům. Za pomoci svých učitelek a paní lektorky si děti vyzkoušely své technické dovednosti v praxi, za které byly na konci hravé výuky odměněny diplomem.
Nová forma hry se stavebnicí děti velmi zaujala. Mohou s ní i nadále experimentovat, protože dvě „Soupravy pro polytechnickou výchovu dětí“ byly naší škole, v rámci programu Malá technická univerzita, darovány.