Zápis do MŠ Kralovice

Dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva před nebezpečným onemocněním COVID – 19, bude letos zápis do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti očkování. To se netýká dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání.

Zákonní zástupci mohou podat přihlášku k předškolnímu vzdělávání v termínu

od 2. května 2020 do 16. května 2020 těmito způsoby :

  • poštou na adresu: MŠ Kralovice, Mírová 605, 33141 Kralovice
  • datovou schránkou, datová schránka školy – szsja8c
  • e-mailem, opatřenou elektronickým podpisem / bez elektronického podpisu je neplatná / na e-mailovou adresu – ms_kralovice_red@volny.cz
  • osobním podáním  u ředitelky školy ve dnech –

     –     6.5.2020 v době od  9,00-13,00 hod.

     –   13.5.2020 v době od  9,00-13,00 hod.

Po přijetí  Žádosti  mateřskou školou  budete kontaktováni na vaši e-mailovou adresu  a bude vám sděleno registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě evidováno.

Pod tímto číslem bude zveřejněno na seznamu přijatých dětí dne 3.6.2020 po dobu 15ti dnů.

Do naší mateřské školy se přijímají děti od 3 let – tj. s nástupem ve třech letech dítěte, druhý den po třetích narozeninách.

Součástí žádosti k předškolnímu vzdělávání musí být přihláška ke stravování,  kopie rodného listu dítěte, kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování dítěte.

 Hana Tobrmanová

                                                             Ředitelka MŠ Kralovice